stiftelsen 1932

Stiftelsen 1932

Stifter af Løjt Idrætsforening Alfred Stuckmann

En fodboldforenings stifter og første formand er ikke altid identisk, men i tilfældet Løjt Idrætsforening slår det til, for det var netop Alfred Stuckmann, der tog initiativet til den
stiftende generalforsamling, som fandt sted den 4. juli 1932 i Løjt kro.
Der blev valgt følgende bestyrelse:
Alfred Stuckmann, Arthur Elberg, Niels Skøtt, Nis Jørgensen og Johan Christensen.
Fodboldspillerne i Løjt havde travlt, for allerede fire dage efter, at foreningen var oprettet, var man ude i den første kamp, hvor det iøvrigt blev til slemme klø af Hoptrup, der sejrede med 8-0.
I det hele taget skete der noget straks fra starten. Foreningen kunne med det samme mønstre to seniorhold, og der gik adskillige
unge spillere rundt i juniorafdelingen, så hos lederne var der ingen tvivl - man tilmeldte sig omgående JBU og debuterede i
efteråret 1932. Forinden havde man dog fået lagt fodboldbanen så meget om, at den tilfredsstillede de minimumskrav, der fra JBU stilles til en turneringsbane. Til trods for det relativt store spillermateriale, ville det være synd at påstå, at det første turneringsår blev en dans på roser. Hvis den af Th. Christiansen omhyggeligt førte protokol står til troende, sa opnåede kamp holdet i den første turnering kun 2 points hos en modstander, som var blevet sat i karantæne af JBU, og de resterende blev tabt med en målscore på 0-63.
Samme protokol har iøvrigt et dramatisk afsnit, idet det midt i september 1933 hedder:
På grund af afrejse slutter jeg bogføringen. Underskrevet Arthur Elberg, og så hedder det på den næste side: Løjt Idrætsforenings virksomhed føres videre af: ............... .
Og på den nye blanke side har det selvfØlgelig været den afrejsende sekretærs mening, at hans efterfØlger skulle fortsætte det arbejde, Ernst Bode. Arthur Elberg selv så omhyggeligt havde indledet. Men i stedet for står der at læse:
LØjt Idrætsforening førtes ikke videre, fordi en sportsfest den 28. maj 1933 blev omstemt af bestyrelsen med 4 mod 3 stemmer for, at festen skulle afholdes i Løjt sogns forsamlingshus i stedet for hos fru Pfeiffer. Og dette bevirkede, at rigsinvalideforeningen afholdt fest hos fru Pfeiffer samme dag, som så endte med, at Løjt Idrætsforening fik et temmeligt stort underskud, og grundet på dette nedlagde undertegnede formand, A. Stuckmann, hvervet som formand.
Den øvrige bestyrelse foretog sig intet i sagen, så foreningen gik i stå og var så opløst i seks år.
(Underskrevet A. Stuckmann, Bodum, den 10. oktober 1939).
Udklip_fodboldspillere_1945
Enkelte læsere vil ·måske forbavses over, at denne lakoniske meddelelse er underskrevet 6 år senere, men forklaringen får man i den kendsgerning, at stuckmann, der var formand i 1933, blev den nystiftede forenings sekretær, da Løjt Idrætsforening atter så dagens lys den 4. oktober i byens forsamlingshus. På det første bestyrelsesmøde efter den genstiftende - eller skal vi sige genoplivende - generalforsamling, blev Johs. Bøgelund, formand, Nicolaj Petersen, kasserer, og altså Alfred Stuckmann, sekretær. Det var på generalforsamlingen iøvrigt blevet besluttet, at foreningen skulle deltage i SIF's turnering. Her opnåede man iøvrigt
ret hurtigt gode resultater. I foråret 1942 vandt klubbens B-hold således sin kreds, medens A-holdet sluttede på andenpladsen efter Hoptrup.
JBU var dog tilsyneladende stadig det store mål, og på adskillige generalforsamlinger rejste der sig røster for atter at blive tilsluttet den store union, men først på generalforsamlingen i foråret 1951 blev det endelig vedtaget. På dette tidspunkt disponerede Løjt over l seniorhold, medens man var i stand til at mønstre både et A- og et B-hold i ungdomsrækkerne. I sæsonen
1951-52 fik Løjt Idrætsforening så sin anden debut i JBU, og det er endnu for tidligt at stille fodbold- Chr. Bonde. afdelingens horoskop på denne ene sæson, hvor det blev til en placering midt i kredsen. Man kan dog måske få et lille fingerpeg i den tadige fremgang, som foreningen de senere år har været præget af. Dette skyldes ikke mindst den nuværende - snart mangeårige formand - Theodor Christiansen.


 

Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt