Referat

Generalforsamling 13.03.2018

Antal fremmødte: 15 fremmødte

Dirigenten ser annoncering af generalforsamlingen lovligt varslet og er beslutningsdygtigt.

1. Valg af dirigent: Sekretær; Louise Todsen udpeges af formanden.

2. Formandens og udvalgenes beretning.

Formanden kommer med sin beretning.

Løjt IF – Formandens beretning 2018

Året der gik, var begivenhedsrigt - særligt for anlægget hvor Finn gik på pension, og Steffan tog over. Hal 1 blev ombygget og Local Fitness flyttede ind. I forbindelse med tilblivelse af denne beretning, måtte jeg ærlig talt dobbeltchecke kalenderen - og et par mødereferater – det virker nemlig uoverkommeligt hvad vi har opnået i 2017!

Steffan startede lige før sommerferien, og har i samarbejde med Erik, ydet en kæmpe indsats. Fra både IF-medlemmerne og skolen er der god feedback. De store events blev afviklet til UG og alle har været glade og tilfredse. Hallen og anlægget bliver bedre og bedre, dag for dag. Stor tak for samarbejdet og tak for den store indsats til både Erik og Steffan.

Året der gik, blev også året hvor den nye tilskudsmodel blev indfaset. Vi må desværre sande, at vi ikke fik – eller får - flere penge fra kommunen, og at vi derfor skal lære at klare os med det vi har. Men det har vi altid kunne - det kan vi også fremadrettet. For i Løjt kan vi selv! Det er i hvert fald det vi ofte hører rundt omkring.

Og vi kan selv! Se blot på Lopper og Leg, Gymnastikopvisningen, Løjterlig Lørdag, Fodboldskole, ombygning af hallen, de nye klubdragter (som i den grad formåede at samle foreningen på tværs), Fodboldstævne, Juletræsfest og håndbolds julestævne – jeg mangler sikkert et event eller to, for der sker simpelthen så mange fede ting i vores forening og anlæg! Særligt fodbolds indendørsstævne og håndbolds julestævne blev kæmpe succeser! Og det i en tid hvor f.eks. fodbold oplever nedgang i antallet af indendørsstævner. Det kan KUN lade sig gøre via flid, omhu og indsats krydret med et eksemplarisk højt antal frivillige. Er der noget bedre en fyldt hal hvor alle hygger sig? Løjt IF kan noget særligt!

--oo0oo--

Vi oplevede, og oplever stadig, en mindre tilbagegang i antallet af medlemmer. Det skyldes primært at de yngste årgange er små, og at 8-10 klasserne tilvælger efterskolerne. Men den største udfordring er, og bliver, at få aktiveret de +50-årige i byen. Her har vi en fælles udfordring. Hallen og foreningen er for alle, og vi håber at kunne knække kurven i 2018. Det er altid svært at lave medlemsmålinger i slutningen af indendørssæsonen, for der kommer som regel en spandfuld nye medlemmer når udendørssæsonen starter op. Vi sigter, som altid, mod de 1000 unikke medlemmer – og håber at de 1000 kan strækkes til 1150 aktivitetsmedlemmer.

Alle afdelinger har haft en godt år, og vi kigger frem mod et godt år. Det er nemt at være formand når tingene kører som de gør her i Løjt! Vores opbygning med en hovedbestyrelse og de underliggende organer virker fantastisk. Opsætningen gør os stærke og forholdsvist usårbare. Vi formår at langtidsplanlægge, vi formår at kombinere vores styrker og vi formår at styre samlet mod fælles drømme. Dermed er vejen til succes, belagt med muligheder. Se bare hvordan vi i fællesskab fik skrabet penge sammen til Fitness og ombygningen, og se hvordan vi i samarbejde, magter at samle os om den kommende kunstgræsbane. Det er unikt i en tid som denne, hvor mange er sig selv nærmest. I Løjt bygger vi bro!

Det organisatoriske er ikke altid lige nemt. Vores naboklub, Rødekro, har oplevet endog store udfordringer i deres gymnastikafdeling. De har haft overordentligt svært ved at finde en formand, hvilket kan give meget store udfordringer i en opsætning som deres. Vi ser det samme i andre små byer, og jeg oplever stigende interesse for vores model med én samlet hovedbestyrelse og de underliggende organer. De udfordringer har vi, heldigvis, ikke i Løjt hvor vi er én samlet forening – vi kan hurtigt, og i samlet flok, sætte fokus på eventuelle udfordringer. Sammen er vi stærke!

--oo0oo--

Både Fodbold og Håndbold har skulle vælge nye styrmænd på deres netop overståede generalforsamlinger.

Gymnastik, Tennis, Vollyball, Badminton og løb har alle haft et godt år. Medlemstallet varierer marginalt og der er styr på de interne linjer. Ros og respekt for det daglige flid/slid. Tak for det gode samarbejde undervejs.

I håndbold er det er i skrivende stund uafklaret hvem der bliver formand, men jeg hører at der findes en løsning på tværs i den nuværende bestyrelse. Håndbold i Løjt står stærkt! Dette kan kun tilskrives en utrolig flittig skare af frivillige, for det er jeres daglige indsats der sikrer succesen. Den årligt tilbagevendende håndboldkaravane er en succes og jeres medlemmer er yderst fornøjede med afdelingen.

Fodbold har styr på den organisatoriske del. Carsten stoppede som formand og Søren trådte ud af bestyrelsen. Afløserne blev fundet i de interne linjer, og overgangen er gået perfekt og smertefrit. Nu skal Carsten og Søren, sammen med Michael og Ruben, have fuld fokus på kunstgræsbanen og det store arbejde der ligger i at finde finansieringen. Her er tale om sande ildsjæle! Vi sætter alle sejl ind for at nå målet om en kunstgræsbane. Jeg mener at holdet er perfekt sat – bestyrelse og kunstgræsbane-gruppen. Ét samlet og sammentømret, loyalt team med ét fælles mål. Jeg kipper ærbødig med flaget til denne gruppe: Ilden i jer kan ikke slukkes, og i fylder resten af os med gnist og gejst. Jeg oplever stor opbakning til jeres projekt, og jeg ved at alle er klar til løfte i flok. Forza Løjt!

Daniel, som er ny formand for fodbold, modtog Erik Hansen Ungdomsleder-pris 2017 for den store indsat som træner for vores dygtige piger. Stort tillykke til Daniel – rigtig godt gået, og fuldt fortjent.

Fodboldafdelingen drives nu af et ungt og dynamisk team – et team med uhørt stor erfaring alderen taget i betragtning. Et team med stor viden og erfaring – et team som vil løfte Fodbold til nye højder i Løjt. Mon vi ser et hold i 2. division? Jeg tænker at vores naboklubber kigger misundeligt til os. Det er en fornøjelse at betragte jeres afdeling udefra!

Det kommende år vil stå i fodboldens og byggeriets tegn. Vi kommer til at opleve store arrangementer med fokus på fundrasing til kunstgræsbanen. Vi bliver, måske, færdige med arealet mellem skolen og hallen, vi får måske et nyt indgangsparti. Det bliver et fornøjeligt år!

Jeg håber at vi skal mødes til Generalforsamlingen 2019 med samme gejst, og jeg håber (og tror) at vi på næste års generalforsamling, kan glæde os til en indvielse af en ny Kunstgræsbane, for det betyder nemlig at vi har nået vores mål og at vi sammen kan sætte nye skibe og nå nye mål. Hvem ved? Måske en springgrav, et nyt gulv i hal 2, et nyt musikanlæg?

Der skal lyde en stor tak til mine tro væbnere: Næstformand Poul, Kasserer Marianne og Sekretær Louise. Uden jer var min post betydelig mere besværlig. Også en stor tak til den samlede hovedbestyrelse og anlægsbestyrelsen!

Martin Brink,

Stolt og glad formand for Løjt IF

Marts 2018

Beretningen godkendes.

Udvalgets beretninger:

FODBOLD:
Fodboldåret 2017. Formandens beretning.

Da dette er min sidste beretning som formand, så skal jeg gøre det kort.

Vi tager det mindre gode først og afslutter med det festlige. Så er det nemlig det i forhåbentlig vil huske mig for.

Der har desværre været en tilbagegang i antallet af medlemmer. Dette skyldes nok at vi ikke har været gode nok til at få fat i de yngste, og da der samtidig er årgange hvor vi har haft lidt svært ved at holde på spillerne, så er antallet gået den forkerte vej. Jeg håber at den nye sammensatte bestyrelse vil tage dette op som et af de vigtigste punkter på dagsordenen, så vi kan bevare vores fødekæde op igennem rækkerne. Men da vi kun skriver d. 28 februar og hvor sneen hagler ned, så er der håb om at vi om 4-6 uger ser et nyt kuld spillere på trænings banerne og dermed en stabilisering af medlems antallet. Historien har heldigvis vist, at når der har været dårlige tider, så kommer der også gode.

Fodboldskolen har under kyndig administration af Daniel Broders og Michael maler været en succes som altid. Det går faktisk så godt, at jeg ikke længere vil kalde det en succes, men et forventet niveau at ligge på. Dette kan kun lade sig gøre, hvis man år efter år får lavet set set-up, hvor trænere, børn og forældre føler sig godt behandlet og underholdt. Ikke mindst når resultatet torsdag aften går den rigtige vej. Tak til Daniel og Michael for et godt samarbejde.

Til efterårets start fik Daniel Og Jack lyst til at få et dame senior hold stablet på benene. Her er der indgået et samarbejde med Rødekro, og oprykning efter 1. halvår var selvfølgelig en realitet inden vinterpausen. Stort tillykke til trænerne og spillerne, samt en stor tak til de sponsorer som har hjulpet dem godt på vej med nyt tøj.

Herresenior er nu repræsenteret i serie 3 og serie 5. Det kunne være fedt at få serie 2 fodbold i Løjt. Pøj Pøj med det. Ellers ringer I bare.

Indendørs stævnet havde vi nok ikke de store forventninger til. Indendørs fodbold som vi kender det er på retræte, så vi var meget konservative i vores udmeldinger. Men ud af ingenting eksploderede antallet af hold, og vi måtte køre på til sent

søndag aften. Tusind Tak til alle der deltog i afholdelsen af stævnet, både spillere, trænere, dommere og frivillige i boderne.

Men 2017 var også året der bød på en ny udfordring. For at vi skal kunne med udviklingen af udbud indenfor fodbolden, så er det vigtigt at vi i Løjt kan træne året rundt på lige fod med omegns klubberne. Ligesom jeg selv, så har jeg ikke den store forståelse for at man ikke kan træne på knoldede baner og grusbaner, som vi gjorde i mine unge dage. Men udviklingen dikterer desværre, at for at holde på medlemmerne skal man have kunstgræs. Dette betyder nok ikke så meget for Peter på 5 år, men senere hen skal Peter gerne kunne spille vinterturneringer op til 8-mands fodbold, så derfor skal man have minimum en halv 11-mands kunstgræsbane. Denne kan så bruges til kamp, men også til træning for de ældre året rundt.

Denne stafet har jeg så taget op sammen med Dall, Mossi og Ruben i vores lille 4-mands kunstgræsgruppe. Vi er i fuld gang med at arrangere aktiviteter for at tjene penge til ovenstående projekt. Det første arrangement løber af stablen d. 17 april, hvor Restaurant Knapp, Vinotheket og Superbrugsen i samarbejde danner rammen om et arrangement med Morten Bruhn. Billetter kan købes fra næste uge.

Jeg håber snart at kunne løfte sløret for det største arrangement i Løjt IF’s historie, men indtil kontrakter m.m. er klar, så bliver det ikke nævnt i denne beretning.

Til sidst vil jeg gerne takke alle som i årene har været medlemmer af fodbold bestyrelsen for godt samarbejde og god ro og orden. Held og lykke til dem der fortsætter arbejdet.

Vi har alle hver især bidraget med vores, men kun en har fået den helt store anerkendelse. Tillykke til Daniel Broders for at have fået tildelt Erik Hansens Ungdomslederpris og et rejselegat på 10.000kr. Jeg var selv med inde over sidste år hvor det glippede, men da jeg fik opkaldet at du i år har fået prisen så blev jeg stolt på dine vegne. Tillykke Daniel. Fuldt, fuldt fortjent.

Overrækkelsen finder officielt sted til DBU’s repræsentantskabs møde d. 3 marts.

Tak til tidligere og nuværende medlemmer af hovedbestyrelsen for nogle til tider gode diskussioner. Fedt at vi ikke altid er enige, så bliver det sgu så kedeligt. Men

uanset hvem der har siddet for bordenden, så har vi altid fundet fælles fodslag. I dag måske mere end nogensinde.

Tak til alle der på forskellig vis yder en indsats i fodboldafdelingen. Der bliver brug for Jer denne sommer, mere end nogensinde før.

Tak for denne gang, men på gensyn udenfor møde lokalerne.

Mvh

Carsten

Ingen spørgsmål. Beretningen godkendes.

HÅNDBOLD:

Årsberetning ej modtaget.

Ingen spørgsmål. Beretningen godkendes.

GYMNASTIK:
Årsberetning fra Løjt IF – gymnastikafdelingen.

Så er der igen gået et år, og det er tid til et tilbageblik på året der er gået. I Marts afholdte vi traditionen tro vores forårsopvisning. Her viste alle hold, hvor dygtige de var blevet i vinterens løb. Som gæstehold havde vi glæde af en flot opvisning fra de dygtige unge mennesker på mega mix fra Rødekro. Det var som sædvanligt en festlig og flot dag, og også en dag med et stort publikum. Det er rigtig dejligt at se de mange mennesker fra byen, som støtter op om gymnastikken i Løjt. Det giver en følelse af fællesskab og sammenhold og det er rigtig fedt. Flere af vores hold deltog også i forårsopvisningen i Aabenraa - også her var det en fornøjelse at se de forventningsfulde børn på gulvet, lave en flot opvisning.

Den 16. Maj afholdte vi evaluering af sæsonen. Det foregik på Løjt Feriecenter.. Vi starte ud med lidt lækkert mad, snak om løst og fast. Herefter evaluerede vi den forgangne sæson og snakkede omkring sæsonen 17/18.

I løbet af foråret/sommeren arbejdede udvalget med at fastlægge holdstrukturen for den kommende sæson, at finde de sidste trænere til den ny sæson, og drøfte nye ideer for fremtiden.

Efter vores forårsopvisning plejer sæsonen at slutte. Men ikke i 2017. Her forlængede vi gymnastiksæsonen med et nyt tiltag, sommer gymnastik. Sommergymnastikken forløb fra April - juni, og var en stor succes med omkring 50 deltagende børn fra 0. klasse og opefter.

September = opstart af alle holdene. Også i år kom der rigtig mange gymnaster. Især en masse dejlige børn som får sig rørt, men også en stor andel af voksne.

For de helt små, i alt 33 0-3-årige, har vi haft 2 forskellige tilbud i år. Baby hiv og sving fredag formiddag, for de aller mindste, på typisk under 1 år

og vores forældre/ barn hold, op til 3 år. hvor de små har kunne udøve gymnastik i trygge rammer, sammen med mor eller far.

Vores hold med børn fra børnehavealderen og frem til 2. Klasse har i denne sæson været opdelt på traditionel vis, med ca. 2. årgange af børn på hvert hold. Børnetallet har, også for løjt, været faldende i en årrække, derfor vil denne struktur af hold blive evalueret og muligvis ændret til næste sæson, omend det har fungeret fint i indeværende sæson, mht. holdstørrelse.

Vi havde i år, efter ønske og i samarbejde med trænerne, fundet en anderledes struktur på springholdene. Alle springere er igen blevet lagt sammen på et springhold, hvor børnene uanset niveau deltager sammen, fra 3. Klasse og opefter.

For de voksne gymnaster har sæsonen bla. budt på ældreidræt, motions herre/ damer, fitness gymnastik, et “krop umuligt” hold og et nyt tiltag hvor vi bruger kroppen til at træne hjernen - SMART training. Herudover har vi også vort stavgangshold, som går fra hallen hver onsdag kl. 9:30. I alt har foreningen 93 voksne gymnaster engageret.

I December blev der holdt julehygge på holdene og her efter jul, er alle de hold som skal deltage i opvisninger, for alvor gået i gang med at øve sig. Nu nærmer vi os igen vores årlige opvisning, som i år finder sted d. 17. Marts i Løjt, men vi har også hold med til Åbenrå egnens forårsopvisning, som finder sted i weekenden 9. - 11. Marts. Sidste år havde vi i alt 242 medlemmer. I denne sæson har vi 251 medlemmer, så en lille fremgang. Jeg vil gerne her på generalforsamlingen takke vore trænere og hjælpetrænere for den store indsats, de gør for, at det skal være sjovt at gå til gymnastik i Løjt. I skal vide, at uden jer, havde vi ingen gymnastikafdeling i Løjt.

Til slut vil jeg også takke, alle andre der bidrager til, at det er både muligt og sjovt at gå til gymnastik i Løjt Kirkeby.

Beretningen godkendes.

BADMINTON:
Sæsonen 2017/2018 har medlemsmæssigt budt på en tilbagegang på 5 spillere.

14 (11) børne- og ungdomsspillere

8 (10) turneringsspillere

52 (58) motionsspillere

Børne- og ungdomsspillerne har i år haft glæden af Frank Lundsberg som træner og Katrine Hach Ottesen som assistent. Vi søger fortsat efter en ny træner / hjælpetræner mere, som kan hjælpe og aflaste Frank. Spillerne har trænet som et stort hold med 2 timer træning om mandagen fra kl. 17 – 19. Det ser ud til at det er lykkedes at opbygge en stabil base med en lille hal-fuld spillere.

Seniorspillerne har i år ikke deltaget i turneringen.

Vi har efterhånden en del ledige baner til motionister. Det er specielt efter kl. 21, der er problemer med at få badmintonspillere i hallen.

Badminton kom ud med et overskud på kr. 22.360,03. Herfra skal trækkes vores andel af fællesudgifter kr. 9.901,94, så afdelingen slutter med et reelt overskud på kr. 12.458,09.

På den forrige generalforsamling var Erik på valg – og modtog genvalg. Udvalget fortsatte også dette år som et udvalg uden formand, hvor Steffen deltog i HB møderne.

Fra udvalget skal lyde en stor tak til vores dygtige træner Frank og assistent Katrine for indsatsen.

Badmintonudvalget

Ingen spørgsmål. Beretningen godkendes.

TENNIS:
Sidste år på denne tid konstaterede vi at medlemstallet var faldet, vi var nede på 47 medlemmer. Det gør den stadig. Vi er nu 31 medlemmer, deraf kun 6 ungdomsspillere. Så vi skal i tænkeboksen for at se hvordan vi kan få flere til at spille tennis.

Os der spiller her, synes jo at det er verdens bedste sport.

Og vi, der kommer her på anlægget, har i denne sæson spillet meget. Vi satte gang i 5 forskellige klubturneringer over hele sæsonen og rigtig mange af de kampe er blevet spillet. Desværre har skader blandt flere spillere gjort at vi ikke fik spillet alle kampe. Men interessen for at få kampene afviklet har været der, så det er vi tilfredse med.

Vi prøvede et par lørdage efter drop-in med lidt hygge, hvor grillen blev tændt, og det blev der også taget godt i mod.

Desværre er det ikke lykkedes os at få alle medlemmer ind forbi vores bookingside, hvilket til tider har gjort at man har brugt de navne der var oprettet i systemet til at booke bane med, selvom det ikke var ham eller hende man skulle spille med. Så en opfordring til at alle får sig oprettet i systemet, det er ikke så svært.

KLUBHUS

Vi har lagt sidste hånd på vores klubhus og fået det hele malet. Vi vil gerne takke dem, der kiggede forbi og gav en hånd med. Der blev også penge til nogle nye bænke. Vi synes resultatet er blevet godt.

UNGDOMSTRÆNING

Ungdommen er igen blevet kyndigt trænet af Theresa og Heinz. Som før nævnt er de ikke mange, men dem der har været tilmeldt, har været trofaste.

Årets spiller blev Simon Asmussen.

VOKSEN TRÆNING

Ved de voksne nybegyndere er der også blevet færre spillere i forhold til sidste år. Kasper har trænet mellem 2 til 8 spillere, og det er spørgsmålet om vi ikke til næste sæson skal kalde det træning for voksne og dermed åbne op for alle, der gerne vil piskes lidt igennem af Kasper.

Tak til vores 3 trænere for jeres store indsats og heldigvis fortsætter de også i 2018, det er vi meget glade for.

KLUBMESTERSKAB

Vores klubmesterskab blev afviklet med mange deltagere. Vejret var med os og der blev spillet mange kampe. Måske for mange, eller en del så trætte ud hen på eftermiddagen. Måske vi skulle overveje en anden turneringsform med færre kampe på selve dagen. At trætheden så var blæst væk om aftenen til klubfesten, er en anden sag. Men med god mad, lidt at drikke og masser af godt humør blev det en sjov og underholdende aften. Og nat for nogen.

Vindere og dermed klubmester blev:

Damesingle: Dorte Petersen

Damedouble, bedste: Lone Regel

Herresingle: Kasper Knudsen

Herredouble: Jens Kahl/Gustavo Tapia

ØKONOMI

Økonomisk kom vi ud med et lille minus på kr. 500 efter at fælles udgifter var trukket fra, som på grund af indkøb af træningsdragter var højere end normalt.

DEN NYE SÆSON
Ja hvad vil den nye sæson bringe.

Vi fortsætter med drop-in om lørdagen, et par gange med grillen tændt.

Vi fortsætter med vores interne klubturneringer.

Træning af nye begyndere voksne bliver lavet om så alle kan komme til træning om onsdagen.

Vi indgår en 3 årig aftale med DGI tennis, hvor målet er at få flere medlemmer til vores tennisklub. Konceptet hedder også Bevæg Dig For Livet hvor målet for DGI og Dansk Tennis Union er at der med udgangen af 2018 er 10.000 flere tennisspillere i Danmark.

Det betyder også at vores traditionelle standerstrygning også kommer til at hedde Tennissportens Dag, hvor vi den 5. maj som i mange andre klubber i tennis Danmark holder åbent hus hvor alle kan komme forbi og prøve at spille tennis. Der vil her så blive reklameret mere end normalt.

Aftalen med DGI vil også betyde at der bliver sat fokus på mere voksenintroduktion i de næste 3 år, hvor DGI instruktører vil være mere synlige på vores tennisanlæg.

Vi har hidtil reklameret vores aktiviteter ud på vores hjemmeside, men statistikker fortæller at der ikke er mange som er inde og kigge der. Derfor

bliver der nu lavet en aktiv Facebook side, hvor vores aktiviteter med mere så bliver reklameret ud der.

DGI arbejder på at lave en ny form for holdturnering, hvor man afvikler kampe ved en weekend samling. Der er I flere år været svært at få aftalt og afviklet turneringskampe, og derfor måske dette nye initiativ. Og så er det spørgsmålet om vi igen skal være deltager der.

Det var så vores beretning og vi håber at den nye sæson bliver vendepunktet og vi får flere medlemmer igen.

Ingen spørgsmål. Beretningen godkendes.

VOLLEY:
Volleyball 2017

Formandens beretning:

Året 2017 var, som altid et godt volleyball-år, et par nye spillere er det blevet til, men desværre falder nogle også fra.

Vi delte hallen med bordtennis i efteråret 2017, det fungerer rigtigt godt, nu da der er kommet ”gardin” for som tvær-net. Så længe vi ikke overstiger 30 volleyball-spillere, kan dette fint lade sig gøre.

Vi var i året 2017 med i DGI-turnering med et åbent hold. Blev i foråret nr. 4, men vandt puljen i efteråret.

Sæsonafslutning foråret 2017 blev afholdt på Vesterballevej med påhæng, som sammenskudsgilde.

Juleafslutning blev afholdt på Hallen, i Loungen, rigtig hyggeligt, med god opbakning fra holdet.

Tak for det altid gode humør.

Tak til trænerne og tak for ”frivillig” hjælp til LOTTO-søndage.

Formand Tina Skov Jepsen

Ingen spørgsmål. Beretningen godkendes.

LØB:
Årsindberetning 2017 Løbeklubben

Pinselørdag 2017 blev der afholdt Løjterlig Lørdag med leg-løb og fest. Nogle mente at pinselørdag var en god dag og andre mente det var knap så god en dag at holde vores arrangement på. Vi tog chancen med pinselørdag selv om der er mange andre gode tilbud med løb og dyrskue m.m. Vejret blev fantastisk og der deltog ca. 560 løbere som var lidt flere end i 2016. Vi holdt fast i samme ruter som de øvrige år og løbet blev gennemført uden nogen problemer. Vi lavede også en ny stor Sponsoraftale med Frøs herred sparekasse som bidrog med 20.000 kr. og løbet kom så til at hedde Frøs Løjt løbet. Det havde så den betydning at der ikke var andre banker som bidrog med et sponsorat. Men samlet var sponsor indtægter på hele 49.000 kr. incl. store legedag og med salg i vores boder blevet det samlet overskud på ca. 57.000 kr. som vi var yderst tilfredse med da festen manglede salg af min 100 billetter. Løbeklubben har også i 2017 deltaget i DGI Cross. Medlemstallet er på ca. 30 medlemmer og uændret i forhold til 2016. Omkring træning hver torsdag kl. 17.30 har vi udfordringer med at få løbere til at møde til fælles træning og vi overvejer hvad vi skal gøre med træningen i 2018 !! Der kommer ikke mange bestyrelsen til træningen og vi mangler friske kræfter til torsdag træning hvis vi skal forsætte.

Ole Boyum Johansen, Formand Løjt Landsløbeklub

Ingen spørgsmål. Beretningen godkendes.

Alle beretninger godkendes med applaus.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Marianne gennemgår budgettet.

Spørgsmål: Der kommer spørgsmål vedr. fitness og hvordan det går der.

Svar: Fitness er oprettet som lånebevis. Det gøres klart at budgettet altid kan drøftes og der kan stilles spørgsmål.

Der stilles spørgsmål vedr. kontingentstigning vedr. klubdragterne. Der gøres her opmærksom på, at der i vedtægterne for LØJT IF står, at kontingentstigninger kun kan ske ved flertal til generalforsamling. Hovedbestyrelsen har ikke været opmærksom på dette, da der historisk set er sket kontingentstigninger (og fald) løbende igennem de sidste mange år, og afdelingerne har været selvregulerende så langt tilbage der kan huskes, uden der har været stillet spørgsmål til dette.

Kommentar fra hovedbestyrelsesmedlem: Henvisning til, at det havde været ønskeligt og hensigtsmæssigt for alle, at denne fejl havde været indgivet tidligere, og at man ikke havde ventet til en generalforsamling før fejlen blev påtalt, så kunne vi have reageret hurtigere og anderledes på fejlen.

Formanden gør opmærksom på, at kontingentstigningen IKKE kun har været brugt til klubdragter, men også til forbedringer generelt til gavn for alle medlemmer i foreningen.

Formanden opfordrer i øvrigt til, at komme med indsigelser eller opmærksomhedspunkter tidligere, og opfordrer kraftigt til at eventuelle spørgsmål rettes til hovedbestyrelsen hurtigst muligt og ikke først til generalforsamling.

Grundet ovenstående problemstilling, godkendes budgettet ikke! Der indkaldes, efter gældende regler, til ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt.

4. Indkomne forslag Ingen

5. Valg

Formand: Martin Brink (Ingen modkandidater, Martin genvælges)

Sekretær: Louise Todsen (Ingen modkandidater, Louise genvælges)

1. supplant: Svend Olesen

2. supplant: Claus P. Nielsen

Revisor: Rune Martinussen

Revisorsupplant: Jørgen Kannerup

6. Eventuelt

Der spørges ind til, om overskuddet fra lopper og leg kan øremærkes til f.eks. Skiltning mod Idrætsanlægget. Der er opbakning til dette. Det ønskes også, at der er fokus på arrangementer som f.eks. juletræsfesten.

Spørgsmål: Hvordan går det med fitness?

Svar: Det er en selvstændig forretning, så det vides ikke præcist hvor godt det går og hvor mange medlemmer der er, men fornemmelsen er, at det går godt og en god tilslutning. Dejligt med mere liv i og ved hallen.

Fodbold gør opmærksom på, at der er godt gang i kunstgræsprojektet, og at alt overskud ved fodbold går til dette projekt.

Formanden takker for i aften, der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt.Referat

Ekstraordinær generalforsamling 03.04.2018

Antal fremmødte: 18

Dirigenten ser annoncering af generalforsamlingen lovligt varslet og er beslutningsdygtigt.

1. Valg af dirigent: Erik Steen Boe udpeges af formanden.

2. Kontingentændring til godkendelse

Der redegøres fra formanden, hvad årsagen til stigningen var. Stigningen var kr. 85,00.

Det 1. år blev det besluttet i hovedbestyrrelsen, at stigningen skulle dække hovedparten af udgifterne til klubdragter til ALLE medlemmer i Løjt IF. Fremadrettet skal det bruges til overskuds skabende opsparring til fremtidige drømme, til gavn for alle medlemmer.

Spørgsmål: Skal medlemmerne ikke have besked, når vi laver kontingentstigning?

Svar: Jo selvfølgelig, og der er sendt besked ud til ALLE trænere, at de skulle videregive beskeden til de forskellige hold. Så der er givet besked til medlemmerne.

Ønsket fremadrettet er, at afdelingerne selv skal kunne bestemme kontingentstørrelser. Afdelingerne ved bedst selv hvad den rigtige pris er for den enkelte sportsgren.

Forslaget godkendes ved håndsoprækning. 17 ud af 18 fremmødte stemte for forslaget. Dette er hermed vedtaget.

3. Forslag til vedtægtsændringer:

§5 - Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen ændres til "Kontingentet fastlægges halvårligt af de enkelte afdelinger, og skal derefter godkendes af den samlede hovedbestyrrelse på førstkommende møde".

§8 - 3 uger ændres til "5 uger" således at varsling af en ekstraordinær generalforsamling fremadrettet skal ske minimum 5 uger efter afholdt generalforsamling.

§9 - Forhandlingsbog ændres til "mødereferat".

§14 - SIKA ændres til "Aabenraa Fritidsråd".

Spørgsmål: Hvordan besluttes det hvor meget kontingentet skal stige?

Svar: Budgetansvaret med både indtægter og udgifter skal være op til de enkelte afdelinger.

Et bestyrelsesmedlem gør opmærksom på, at det jo både er kontingentstigninger OG fald der kan forekomme.

Spørgsmål: Hvad hvis der oprettes et nyt hold?

Svar: Det skal drøftes på hovedbestyrelsesmødet.

Spørgsmål: Kan det give indbyrdes "priskrig" ved afholdelse af events for at skaffe penge?

Svar: Nej, det er ikke set tidligere så det tror vi heller ikke vil ske nu. Alle bestyrelsesmedlemmer og har fokus på den gode forening og hver afdeling har individuelle behov, og formålet med det hele er at hallen er for alle. Der gøres opmærksom på, at alle i hovedbestyrelsen og de enkelte bestyrelser arbejder hårdt for, at det er til god glæde og gavn for alle.

Paragrafændringerne vedtages ved håndsoprækning med henholdsvis 16, 17, 17 og 17 der stemte for.

4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet godkendes ved håndsoprækning med 17 der stemmer for.

5. Eventuelt
Spørgsmål: Har hallen en vision/mission?

Svar: Ja, og der er en beskrivelse på vej. Kort og godt er det en forening for alle. Hallen er for alle. Ca. hver 2. løjtning har i løbet af året sin gang i hallen.

Bemærkning fra dirigenten: Vedr. Åbenrå Fritidsråd. Kommunen forsøger klart at få foreningerne til, at tænke " mere for pengene", så vi er som forening helt på rette vej også i forhold til dette. Så stor ros til det arbejde der bliver gjort i foreningen.

Formanden takker for godt dirigentskab og fremmøde. Og særligt tak til Erik Steen Boe for den juridiske hjælp.

 
 
 

Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt