politik om Alkohol, stoffer og ordens politik for Løjt IF.Alle Løjt IF’s brugere er underlagt Løjt Idrætsanlægs ordensreglementet.

Ved utilsigtet brug/misbrug af anlæggets faciliteter, må faktureres til Løjt Idrætsforening. Afdeling for det forbrugte timeforbrug til oprydning og rengøring, ifølge vedlagt dokumentation. Der kan på løbe gebyrer.

Fakturaen må sendes videre i afdelingen til det enkelte hold/enkeltpersoner dette vedrører.

Indtagelse af narkotiske stoffer, på Løjt idrætsanlægs medfører politianmeldelse og bortvisning. Bortvisningen og medfører, 3 års karantæne i Løjt IF.

Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt