Hovedbestyrelsesmøde d.14.03.2023 
 Referat

 

Afbud: Fodbold, Løb, Badminton

 

Nyt fra formanden

 • OK-stand. Går godt. De er glade for at vi deltager. 
   Poul sender datoer ud hvis andre ønsker/kan deltage/hjælpe med at deltage i standen.

 

Nyt fra næstformanden

 • Oplæg fra næstformanden omkring ”Projekt Frivillighed”.
 • Opgave: Der skal dannes en projektgruppe der skal definere Løjt IF’s strategi for frivillighed. 
   Alle afdelinger melder hurtigst muligt tilbage til Poul vedr. deltagelse. 
   Det ønskelige er, at alle afdelinger stiller med mindst én deltger. Det må være alle fra en afdeling der kan deltage (forældre, træner, bestyrelsesmedlem mm.). 
   
   

Deltagere pt: Formanden og næstformanden. 
 

Bo sender noget ud pr mail snarest muligt der definerer opgaven lidt mere konkret. 

 

Nyt fra kassereren

 • Der er pt overskud på kr.81.384 for februar 2023.
 • Budgetter er netop lagt ind i økonomisystemet. (Se mail fra Jørgen Kannerup).
 • Mulighed for udskrift fra diverse konti er ikke længere muligt (efter opdatering fra klubmodul). Giv Marianne besked hvis I ønsker at få vejledning i hvordan afdelingerne selv kan finde disse fremover.

 

Budget

 • Drøftelse af budget for 2023. Jørgen Kannerup gennemgår.

 

Nyt fra afdelingerne:

 

Fodbold

 • Ej deltagende

 

Håndbold

 • Godt oplæg af næstformanden vedr. frivillighed. Stor ros.
 • Allerede ibrugtaget tiltag vedr. frivillighed: Fælles afslutning for alle hold i år. Herunder deltagelse af forældre Der vil bl.a. blive fortalt om året der gik, heri også økonomi. Forventes afholdt d. 28. april 2023.
 • Planer om holdafslutning for alle hold i sportscentrum. Hygge og leg med spisning (en egenbetaling vil blive krævet).
 • Regnskab fra Julestævne gav overskud på kr. 55.000. 
   Dato for næste julestævne og håndboldskoledato er allerede fastsat.
 • Generalforsamling er afholdt d. 6. marts 2023.

 

Gymnastik

 • Generalforsamling afholdes den 21.03.2023 kl.17.30.
 • Fælles sæsonafslutning for alle trænere planlægges afholdt.
 • Fotografering af dem der mangler fra hovedbestyrelsen og de øvrige formænd ønskes afsluttet hurtigst muligt efter generalforsamlingen er afsluttet. Nicole undersøger om fotografen kan komme d. 21.03.2023.

 

Tennis

 • Har afholdt generalforsamling. To medlemmer gik ud af bestyrelsen. Jørgen Kannerup er kommet ind ift. deltagelse i HB-møderne. Der er pt 6 medlemmer. Ingen fast formand, men Jørgen deltager fremover i møder med hovedbestyrelsen.
 • Snarlig sæsonopstart. Banerne er forhåbentligt klar lige efter påske.  
 • Der foregår pt overvejelser om hvorvidt padletennis skal være kontingent-frit, men i stedet at betale pr. gang man bruger banen. Det er håbet at padletennis banen er klar til brug i maj 2023.

 

Badminton

 • Poul bliver midlertidig formand/tovholder indtil anden løsning findes. Nuværende formand (Annemette Ravn) er pt på barsel.

 

Løb

 • Ej deltagende.

 

Volley

 • 14 medlemmer pt.

 

Nyt fra støtteforeningen

 • I gang med at rekruttere hjælpere til Kløften.

 

Nyt fra hallen

 • Brugsfesten i februar 2023 blev desværre aflyst grundet for få tilmeldte.
 • Padlebane: Byggetilladelsen er (forhåbentlig) lige på trapperne. Forberedelserne til banen er godt i gang.
 • OBS på bedre behandling at inventar i hallerne. Alle må gerne være opmærksomme og sige det til medlemmerne hvis man ser at tingene ikke bliver behandlet ordentligt. Eller sig til hvis man er bekendt med at noget er gået i stykker og skal udskiftes.
 • Omklædningsrum: Efterlades ofte i dårlig stand, især af udehold. Også her må vi alle gerne være mere opmærksomme på hvordan ting efterlades.
 • Drøftelse af holdning til indtag af alkohol/øl i hallen under/efter træning? Bo og Poul laver et oplæg til en alkoholpolitik. Denne fremlægges til næste HB-møde i april.
 • Ny medarbejder er ansat pr. 01.05.2023 (Jeppe Lang Jepsen)

 

Eventuelt

 • Royal Run: Diverse projekter er sat i søen. Der er løbetræning med optræning til Royal Run. Derudover kan de første 100 frivillige, der vil deltage i Royal Run, få tilskud til billetten. Se diverse medier/opslag/SoMe-steder for at få nærmere info.

Næste møde

 

Tirsdag d. 11.04.2023 kl.19.00 (tirsdag efter påske)

 

 

 

 

Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt