Hovedbestyrelsesmøde Løjt IF
Referat


Afbud: Ole, Carina, Niels Bo, Søren, Bo, Erik Steen
Referent: Louise Todsen

Dato: 8. marts 2022, kl.19.00

Nyt fra formanden:

- Flagkonkurrence til kulturnat. Planlægning af salg af flag startes snart op.

- OK. Er repræsenteret i Brugsen til kulturnat (21. maj 2022).

Nyt fra næstformanden:

- Ej deltagende.

Nyt fra kassereren:

- Pt et overskud på kr.76.000.

Nyt fra:
Håndbold

- Generalforsamling afholdt i går den 7. marts 2022. Alle på valg blev genvalgt.

- Der planlægges arrangement/turnering på den nye beach-bane til kulturnat (21. maj 2022).

Fodbold

- Faldende medlemstal.

Gymnastik

- Alle glæder sig til opvisning den 19. marts 2022.

Badminton

- Ej deltagende

Tennis

- Generalforsamling blev godt afholdt. Der var 10 deltagere.

- Ønsker at fortsætte endnu et år med lavere kontingent end ellers i forsøget på at få lidt flere medlemmer lokket til. Ønsket er en pris på kr.500,00 for voksne og kr.250,00 for børn. Hovedbestyrelsen stemmer for.

- Ny padlebane er på tegnebrættet.

Volley

- Generalforsamling er godt afholdt. Bestyrelsen kører videre som hidtil.

Løb

- Ej deltagende.

Nyt fra støtteforeningen

- Møde afholdes snarligt med løbeafdelingen bl.a. vedr. løjterlig lørdag. Afdelingen ønsker der er andre der overtager opgaven.

Nyt fra anlægget

- Byggetilladelse til ny mast er godkendt.

- Ønsker man at forlænge sæson indendørs så giv steffan besked hurtigst muligt.

- Gavl. Lidt over halvvejs med projektet.

- Bestyrelsesmøde i anlæg i onsdags. Besluttet at gå efter at anlægge padlebane. Mødes igen i næste uge og snakke om projektet.

- Dræn på kunstbanen bliver lavet om i uge 28. Der samles vand på banen.

- Vinduer mellem hal 1 og 2 laves i sommerperioden når der ikke er træning i hallen.

Eventuelt

- Tour de France (kommer til Løjt den 3. juli 2022). Løjt by er lukket fra kl.1200-1800 den dag. Der er gang i tanker om udsmykning, pølsebod/isbod osv. Der skal ansøges samlet til kommunen. Dette gør Løjt Lands Fællesråd. Giv LLF besked hvis en afdeling ønsker at stå for salg af pølser eller andet.

- Løjt Fællesblad. Hav i mente at man skal give bladet besked hvis man ønsker et indlæg i bladet. Fortæl om den gode historie, events, arrangementer osv. Brug endelig bladet. Løjt IF bør være mere synlige her. Også oplagt mulighed for at invitere ind til flere frivillige i foreningen.
Har man gode historier, arrangementer osv. så giv besked til bladet.

- Løjterlig lørdag afholdes i år den 27. august 2022.

- Hovedbestyrelsen stemmer enigt om at give restlager af foreningens dragter til flygtninge fra Ukraine. Poul undersøger hvor de kan afleveres.

OBS: Punkter til næste møde:

o Nyt dragt-udvalg skal findes

o Drøftelse omkring mulighederne for at finde og fastholde flere frivillige i foreningen. Hvad skal der til?

Næste møde

Tirsdag den 19. april 2022 kl.1900
(rykket én uge længere hen grundet påske-ugen)

Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt