Hovedbestyrelsesmøde d.08.11.2022 
 Dagsorden

 

Afbud: Louise Todsen, Løb

 

Nyt fra formanden

Ny brugsuddeler. Vi arbejder på at få et godt samarbejde med Niki.

Nyt fra næstformanden

Rigtigt godt første arrangement omkring frivillighed fra DGI. Næste dato er 14.11.22. er der rigtig mange afbud. Der arbejdes på at finde en ny dato i januar.  D. 28.11.22 er omkring kommunikation og DGI stiller med en kommunikationsrådgiver. Til dette møde, må afdelingerne gerne blive repræsenteret af den eller de personer, som står for kommunikationen fra afdelingen ud til medlemmerne så som gennem sociale medier, mails mm..

Nyt fra kassereren

Overskud på 138.500 kr.

OK midler og brugsfest er ikke med i dette overskud. Disse to lagt sammen er estimeret til omkring 100.00 kr.

Nyt fra afdelingerne:

 

Fodbold

Fodbold kører. Der er startet stille og roligt i gang med at rekruttere frivillige.

Håndbold

 

Gymnastik

Købt en ny trampolin. Er blevet nødsaget til at lukke mikrogym holdet, og det har givet en mulighed for at fordele trænere ud på de andre.

Trænere under 13 må ifl. DGI ikke have et ansvar for baner og træning. De må ej honoreres, på lige fod med +13 trænere. Der arrangeres derfor et arrangement for de yngre trænere som anerkendelse for deres indsats.

Der skal i det nye år findes en afløser for Bruno, som er træner for herregym.

Rekord år for antal af trænere, som er sendt på kursus.

Tennis

Intet nyt.

Badminton

Intet nyt.

Løb

 

Volley

Sæsonen er stille og roligt i gang. Igen i år er der fælles opvarmning med herregymnastik. Der arrangeres fælles juleafslutning d. 19.

De 2 første kampe i turneringen blev til 2 sejre.

Nyt fra støtteforeningen

Leif møllers mindeplade blev uddelt til Marianne, som tak og anerkendelse for hendes mange års arbejde som kassér.

Afholdt hallens 50 års jubilæum, hvor spring-tumbling sprang til i sidste øjeblik med en super god miniopvisning. Der var god opbakning med mange flotte taler.

I det nye år afholdes en nytårskoncert med Sønderjyllands amatør brass-band. Et arrangement, som vanligt bliver afholdt i Fjeldstrup, men flyttes til Løjt pga. halrenovering.

Nyt fra hallen

Der er sendt en ansøgning omkring byggetilladelse til paddelbane.

Kommende arrangement:

Landskamp på med storskærm i hallen

Eventuelt

Forslag til at arbejde med et årshjul for faste punkter på dagsordenen. Flere byder ind med forslag til ændringer/tilføjelser til en anden struktur for mødet.

Næste møde

13.12.2022 kl. 19.00 HUSK at dette møde også er vores julefrokost.

 

 

Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt