Hovedbestyrelsesmøde 11.05.2021
Dagsorden

Dato: 11.05.2021
Afbud: Badminton, løb, tennis, håndbold, Støtteforening
Referent: Sekretær, Louise Todsen

Nyt fra formanden:

Intet nyt

Nyt fra næstformanden:

o Velkommen til Nicole i gymnastikafdelingen.

o Vedr. kunstgræsbane. Der afventes indkaldelse fra fodbold til møde. Søren Moshage sørger for at der bliver kaldt ind.

Nyt fra kassereren:

o Kr. 138.335 i plus. Afventer om det giver endnu et coronatilskud.

Nyt fra FODBOLD:

o Der har været afholdt generalforsamling. I ny bestyrrelse er to ude og én ny inde. Ny formand er Søren Moshage. Der kommer muligvis endnu et medlem efter sommerferien. Det er en fornuftig bestyrelse.

o Kampe er godt i gang igen.

o Generelt er fodbold meget udfordret af våde baner, desværre.

o Som ny formand har Søren opdateret hjemmesiden. Det var tiltrængt.

o ”Små fødder” er startet igen. 15 deltagende små børn i tirsdags i silende regn. Rigtig flot fremmøde!

o Der er en drøftelse i fodboldafdelingen om hvorvidt der kan/bør afholdes et udendørs stævne for de helt små. Årgang t.o.m. U9. Afdelingen vil gerne have HB’s besyv med da der er Løjt IF der udadtil afholder stævnet. Alle er enige om at det er en god idé hvis det er ”lovligt” ift. corona retningslinjer.

o Oprykning til serie 1 – seniorhold ????

o Fodbold har besluttet at der ikke er mulighed for bad for folk over 18 år, grundet corona.

Nyt fra HÅNDBOLD:

Afbud

Nyt fra GYMNASTIK:

o Marianne tildeler adgang så Nicole kan redigere hjemmesiden. Fremover vil nogle af de unge i gym. bestyrelse varetage denne del.

o Der er kun 5 i den nye bestyrelse. Nicole har haft fat i DGI ift. hendes formandsrolle da hun ønsker at komme bedst muligt i gang i denne rolle.

o Afdelibngen er ved at revurdere hvor den skal hen i fremtiden. Mange vil gerne springe, vi har desværre ikke kvalificerede trænere. Der arbejdes på sagen. Derudover er der diverse ønsker til nye faciliteter.

o Fokus på fastholdelse af de gode trænere.

Nyt fra VOLLEY:

o Har hold generalforsamling. Keld fortsætter som formand. Pt kun 9 medlemmer. Håber der kommer flere til efteråret. Mulige årsager til frafald er corona, manglende tid, fraflytning osv.

Nyt fra LØB:

o Generalforsamling afholdt den 06.05.2021. To på valg. Begge ønskede genvalg. Ingen årsberetning da klubben har været helt lukket ned under corona.

o Pt 26 medlemmer i løbeklubben.

o Opstart på løbeklub den 20.05.2021. Ønsker at lave et løb/gå/cykel løb den 11.09.2021 hvis muligt.

Nyt fra BADMINTON:

o Mht. timefordeling, ønskes samme tider igen.

o Der tilbydes ifølge aftale med Steffan, forlænget sæson. Pt kun for børn, da ingen voksne har ytret ønsket.

Nyt fra TENNIS:

Afbud

Støtteforeningen:

Intet nyt

Hallen:

o Godt i gang i kunstgræsindsamling. 101.400 samlet ind pt.

o Igangværende/kommende projekter: Facaderenovering, ventilation udskiftning.

o Der er godt gang i det meste efterhånden. Også fitness. Udfordring er indgange så alle ikke går ind og ud samme sted. Det fungerer.

o Fodbold er udfordret af våde baner.

o Testcenteret har udvidet åbningstiderne

o Beach/volley-banen: Pt fuld fokus på kunstgræs. Banen BLIVER etableret, men nok først til næste år.

Eventuelt:

o Alle afdelinger opfordres til at opdatere hjemmeside.

o Håber stærkt at næste møde bliver fysisk og at vi kan afholde generalforsamling i hovedbestyrelsen her. Der må max deltage 25 personer. Alternativt skal vi sprede os til et større område (evt. i hallen) eller udendørs. OBS! Alle deltagere skal have frisk, negativ test ved fremmøde. Fodbold beslutter ingen bad for folk over 18 år grundet corona.

o Håber at afvikle et EM-arrangement primo juni. Overskud doneres 100% til kunstgræsprojektet.

Næste møde:

Tirsdag den 8. juni 2021 Kl. 19.00-19.30 (OBS kort møde). I forlængelse heraf afholdes generalforsamling.

Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt