Hovedbestyrelsesmøde d.20. oktober 2020


Referat

Afbud: Bo Iversen

Referent: Louise Todsen

· Nyt fra formanden:

- Stor ros til fodbold afd. for deltagelse i OK sidste fredag. Næste år 30% oveni vores tilskud grundet corona.

- Ekstraordinær generalforsamling i støtteforening har været afholdt. Niels Bo informerer om medlemmer. Alle de oprindelige medlemmer gik af, men vil stadigvæk gerne hjælpe til ved fremtidige arrangementer.

Ny bestyrelse i støtteforening: Marianne Olesen er kasser, Carina Davidsen er formand, Niels Bo Michelsen er næstformand, Stig Krarup Petersen er menigt medlem, Søren Moshage er menigt medlem og Bo Iversen er suppleant. Første møde afholdes i november 2020.

Vedtægter rettes til og sendes ud til nye medlemmer og hjemmeside.

- Møde vedr. Kulturnat 2021 afholdt og drøftet.

Afholdes primo september 2021. Afholdes som et todages arrangement denne gang.

- Der gøres opmærksom på at huske at søge refusion ved DIF (dansk idrætsforening) for tabt indtjening vedr. arrangementer man normalt ville have afholdt og haft indtjening på hvis ikke det var for Covid-19.

· Nyt fra næstformanden:

- Ej deltagende.

· Nyt fra kassereren:

- 259.000 overskud i år pr. september.

· Nyt fra afdelingerne:

Håndbold:

- Hård tid grundet covid-19. Der er turneringer, men slet ikke på samme måde som normalt.

- Medlems status er samme som sidste år. Trille trolle har fremgang. Det er positivt!

- Præmiespil forsøgt gennemført ved at sælge i Brugsen som et ’Ja tak’ tilbud. Normalt giver det overskud på ca.kr.35.000. I år gik det KUN lige rundt, desværre.

- Opmærksomme på ansøgning om refusion ved DIF.

- Julestævne bliver formentligt ikke afholdt i år grundet Covid-19. Dette afgøres på møde i næste uge.

Fodbold: ej deltagende.

Gymnastik:

- Købt nye redskaber. Bl.a. ny madras og saltoplint. Tina Askhim har overtaget fitnessgym. Der er købt lidt redskaber hertil.

- Medlemstallet er ok. Dog kun 10 tilmeldte på forældre/barn hold. Ellers godt med tilslutning på alle de øvrige hold.

- Afholdt afdelingsmøde d.19.oktober 2020. Vedr. opvisning ser det mørkt ud. Det forventes at der igen i 2021 ikke afholdes opvisning af nogen art grundet covid-19.

- Drøftelse af behov for frivillige og voksne der engagerer sig og gerne VIL træningen. Kører DGI en kampagne med frivillighed?

- Formanden stopper til februar.

Badminton: Ej deltagende

Tennis:

- Ifølge den 3-årige vækstaftale skulle de gerne nå 50 medlemmer, og det har de gjort. Dejligt med stigende medlemstal.

- Svært at få praktisk assistance udover dem der sidder i bestyrelsen.

- Har afholdt mesterskaber med forsinkelse.

- Plan om ny terrasse og beklædning af klubhus. Gerne med ivarplank.

- Bordtennisafd. er lukket helt ned.

Volley: Ej deltagende.

- Kjeld Damgaard Møller er ny formand efter Kasper Grete.

Løb:

- Løjterlig lørdag: Håber der kan planlægges et arrangement til juni 2021.

- Pt. er der kun torsdagstræning, men der er ikke stor tilslutning, folk løber selv pga. covid-19.

· Nyt fra anlægget:

- Opstart af inde sæson. Der gøres en indsats for at overholde covid-19 regler.

- Der er sat ekstra belysning op på multibanen. Tennisområdet ser mere og mere indbydende ud. Færdigt til jul. Lægges nye fliser og borde/bænke. Deltaget på møde vedr. kulturnat. Der planlægges på livet løs.

- Har haft møde med fodbold ang. baner.

- Der er lavet ny kunstgræsgruppe. I dialog med kommune.

- Drøftelse af julefrokost. Det besluttes at vi aflyser i år grundet Covid-19.

· Eventuelt:

- Intet nyt

· Næste møde: 11. november kl.19.00

Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt