Hovedbestyrelsesmøde Løjt IF
Referat

Afbud: Badminton og løb
Referent: Louise Todsen

Dato: 12. oktober 2021, kl.19.00

Nyt fra formanden:

· Tilbudt omdeling af Løjt bladet. Gymnastik siger ja til omdeling. Ca. kr. 2,00 pr. blad. Også tilbudt omdeling af brev fra fjernvarme. Kr. 4,00 pr. blad.
Omdeling er 4 gange årligt.

· Nuværende kampsæt er ved at være slidte. De er 4 år gamle.
Carina og Linda tager opgaven.

· Billedramme til fotovæg. Fotograf kommer med et udkast. Vi køber selv rammerne.

· Brugsfest afholdes næste gang den 26. februar 2022. Overskud fra festen går til Løjt IF. Der skal findes hjælpere til opstilling og nedtagning efter festen. Ialt 15 personer inden og 15 efter. Gymnastik, håndbold og fodbold finder 5/10 hver (alt afhængig om det er de samme 5 der både hjælper inden og efter).
Hjælpere til at pakke væk SKAL være ædru.
Opstilling foregår fredag den 25.februar 2022 kl.16.00.

· OK.
Tider til hjælp i Brugsen deles ud til de forskellige afdelinger. Poul sender datoer rundt. Brug evt. en pensionist.

· Søren Moshage spørger ind til restaurering af petanquehuset så det kan blive mere brugt. Dette er godkendt af HB.

Nyt fra næstformanden:

Ros til bestyrelsen. God energi.

Nyt fra kassereren:

Overskud på kr. 206.000. Udgifter er stadigvæk mindre end de plejer at være grundet Corona.

Nyt fra:
Håndbold

· Salg af julekalendre. Afdelingen går rundt i byen primo november.

· Julestævne afholdes over to weekender.
D. 10.-12. dec og 17.-19. december.

· Beachbane. Der arbejdes på mere støtte. Pt er der indhentet tilbud på kr. 206.000 incl. bander, hegn og sand.

Fodbold

· Der er godt gang i afdelingen.

· Vækst i antal medlemmer.

Gymnastik

o Mere plads til redskaber.
Der er styr på det sammen med Steffan. Redskaber er gennemgået og der bliver jævnligt sorteret lidt.

o Rettighed til klubmodul.
Det løser sig. Poul undersøger om vi kan ændre system. Lene Moshage er god til klubmodul, spørg hende ved udfordringer.
Evt. undersøg om der findes et kursus i det.

o Der søges hjælpere til Lumagica’s frozen show i aabenraa (november/december).
Udløser kr. 85,00 pr. pers. I timen.
Giv Nicole besked hvis man ønsker at hjælpe.

o Uddeler dragt til trænere.

o Den nye springbane er afprøvet. Rigtig god bane.

Badminton

Ej deltagende.

Tennis

· Holder afslutning lørdag.

· Vintertennis starter op inden længe.

· Klubhus og terasse er blevet væsentligt forbedret i løbet af sæsonen.

· Nedsat et udvalg til drøftelse af ny padlebane. Prisen er estimeret til ca. kr.400.000 for én bane.

Volley

Håber på flere medlemmer, ellers går det godt med dem der er der.

Løb

Ej deltagende.

Nyt fra støtteforeningen

· Jubilæumsfest for Hal 1 afholdes den 27. november kl.13.00 med gris og fadøl. Der er gang i planlægning. Løjt IF holder tale fra dengang, anekdoter, billedfremvisning.
Har en afdeling nogen de gerne vil indstille til Leif Møllers mindeplade, så sig til. Kr. 3.000 uddeles sammen med plade. Uddeling foregår ved jubilæumsfesten. Billedfremvisning fra dengang.

Der oprettes en facebookbegivenhed for at se hvor mange der ca. tilkendegiver at de kommer.
Det drøftes om alle skal kunne spise gratis.

· Julebingo afholdes den 29. december fra kl.19.00

Nyt fra anlægget

Nøgler.
Stopper en træner så husk at indhente nøgler. Evt. få nyt chipsystem.

Eventuelt

· Fotograf næste gang d.9. november 2021. Dem der mangler at blive fotograferet, bedes fremmøde denne dag.

· Drøftelse af mulig film omkring hvad der sker i løbet af næste år.

Næste møde

Den 9. november 2021, kl.19.00 i loungen.Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt