Hovedbestyrelsesmøde d.10.05.2022
Dagsorden

Afbud: Volley, sekretær, Carina (Støtteforening), fodbold, badminton, løb

Nyt fra formanden

Der er så godt som styr på opgaverne med Tour de France og Tour de Syd.

Poul fortalte om forløbet omkring flagspillet. Der var et ønske om, at flagspillet blev rykket til Løjterlig lørdag. Dette var ikke muligt. Der har været et brist i kommunikationen, og derfor varetages opgaven med slag af flag til flagspillet i år af Brandværnet.
Vi satser på, at vi kan varetage opgaven igen næste gang der er kulturnat.

Det er aftalt, at Poul og Bo prøver at tage et møde med Brugsen.

Nyt fra næstformanden

Ikke tilstede

Nyt fra kassereren

Der er pt et overskud på ca. 123.000 kr.
Vi har modtaget vores 1. udbetaling af arven. Der er udbetalt 33.902,25 kr. Arven udbetales løbende 1 gang årligt i 10 år.

Nyt fra afdelingerne:

 

Fodbold

Ikke tilstede

Håndbold

Beachbanen står færdig og vil blive indviet i forbindelse med Kulturnatten, hvor der vil blive spillet kampe af U17-drenge.
Sønderjyske Herrer har forespurgt om muligheden for at spille en træningskamp mod et 2. Bundesliga hold onsdag den 3. august 2022 i Løjt Hallen. Dette passer perfekt sammen med vores årlig håndboldskole. Nærmere info følger.

Gymnastik

Der har været afholdt møde med DGI, hvor der har været en god dialog. Der er intet at hente økonomisk ved DGI i forbindelse med etablering af springsal, men DGI opfordrer til, at der søges hos diverse fonde.

Der er lavet et forslag omkring etaper til etablering af springsal. Nicole medbringer på næste møde et budget for planerne omkring udvidelsen.

Nicole er tovholder på opgaven med at finde hjælpere til Tour de France.
Der er frivillige kræfter, der skal varetage opgaven med Tour de France, men hver frivillig bliver inviteret til et event den 16. juni og får en pakke med diverse merchandise.

Spring/tumbling fortsætter hen over sommeren. Der betales en merpris på 250 kr. pr. gymnast.
Der spilles floorball en gang om ugen pt.
Gymnastik skal uddele Fællesbladet og flyver fra Vandværket søndag den 15. maj 22. Der er tale om et oplag på ca. 400 stk. Der gives en sandwich og vand til uddelerne.

Tennis

Der skal et beslutningspunkt på dagsordenen til næste møde omkring etablering af Padel tennisbane.

I forbindelse med etablering af Padel tennisbanen skal der søges fonde.
Der har været åbent hus, hvor der ikke var så stor opbakning. Der skal måske tænkes i alternativer for at tiltrække nye medlemmer.

Badminton

Ikke tilstede. Sendt besked om, at der har været afholdt klubmesterskab 2. maj 2022. Der var god tilslutning med deltagelse af 17 børn og opbakning fra forældre, der har ageret pointtællere og bagt kage.

Løb

Ikke tilstede

Volley

Ikke tilstede

Nyt fra støtteforeningen

Ikke tilstede

Nyt fra hallen

Der har i weekenden været afholdt et stort boksestævne, der blev afviklet med stor succes.
Har gang i mange små projekter. Vil gerne have vinduer i hallerne inden sæsonstart.
Sommerferien afvikles med halv bemanding.

Eventuelt

DGI kontaktes omkring sportens dag. Nicole er tovholder.

Næste møde

Tirsdag den 14. juni 2022 kl.18.00 for Steff og afdelingsformændene, og kl.19.00 for resten.Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt