Dagsorden Løjt IF Hovedstyrelsesmøde


Dato:    09.04.2024                    Tid:    19.00


Afbud:


Punkter

Noter

Info fra Formanden

Velkomst

Info fra Hallen


Års- & Aktivitetshjul Info/Frister

 • Ønsker til haltider 

Dato for planlægningsmøde

Orienteringspunkter 

 1.  Info om politik for alkohol og stoffer i Løjt IF.

Oplæg for politik om alkohol, stoffer og ordenspolitik for Løjt IF.

Alle Løjt IF’s brugere er underlagt Løjt Idrætsanlægs ordensreglementet.

Ved utilsigtet brug/misbrug af anlæggets faciliteter, må det faktureres til Løjt Idrætsforening. Afdeling for det forbrugte timeforbrug til oprydning og rengøring, ifølge vedlagt dokumentation. Der kan påløbe gebyrer.

Fakturaen må sendes videre i afdelingen til det enkelte hold/enkeltpersoner, dette vedrører.

Indtagelse af narkotiske stoffer på Løjt idrætsanlæg medfører politianmeldelse og bortvisning. Bortvisningen og medfører 3 års karantæne i Løjt IF.

 1. Hjertestarterkursus med Hjerteforeningen: dato for hjertestarter kursus(Bo Iversen)

Mandag d. 22 april kl. 19.00


Punkter til drøftelse

 1.  Oplæg og debat vedr. Løjt Lands Fællesblad (Torben Hansen fra redaktionen er inviteret kl:19:00 – 19:15) 

a.       Fordele/Ulemper

b.       Økonomien. (Gymnastik får 8800 kr. pr. for at dele bladet ud)

c.       Udvalgenes holdning til at være med eller ikke være med.

d.       Beslutning.

 1. Fremlægning af budgetter for udvalg og HB

  1. Godkendelse af budgetter.

 2. Dato forslag d.15 maj kl: 17:00 – 20:00, hvor der                                                           efterfølgende er hotdogs i sportsloungen alle afdelinger hjælper med salg. 4 hjælpere til at pakke flag. 3 hjælper med klargøring af bespisning. 1 person hjælp til fordeling af ruter.

  1. Salg ved Brugsen  fra 15.30-17.30. Der stilles 2 personer hver gang. Forslag d. 31/5 og 7/6 

  2. Pris: 1 stk. kr. 30, 10 stk. kr. 250 ?

  3. Pakning af poser på Brugsen i uge 23 (6-8 personer)

  4. Præmier 

Evt.

 • Næste møde: 14. maj


Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt