Hovedbestyrelsesmøde Løjt IF
Referat


Afbud: Håndbold, Løb
Referent: Louise Todsen

Dato: 14. september 2021, kl.19.00

Nyt fra formanden:

o Stor ros til teamet i anlægget. Alt ser så flot ud.

o Menighedsrådet i byen ønsker at lave et fælles blad/hafte for alle i Løjt. De har henvendt sig til Løjt IF om vi kunne have interesse i at tjene en skilling ved omdeling af bladet. Ca. 4 gange årligt. Det giver ca. kr.2.200 pr. omdeling. Dette kan tages med tilbage til afdelingerne til overvejelse.

o Der søges ligeledes hjælpere til arrangement på Brundlund slot. Mere omfattende hjælp. Ved interesse kan man kontakte Poul for mere info.

o Kunstgræsprojekt: Det sidste ”go” vedr. bevilling fra kommunen afventes sidst i september. Håbet er at vi snart har rejst kapital nok, og kan starte projektet.

Nyt fra næstformanden:

Intet

Nyt fra kassereren:

o Pt et overskud på kr. 165.000. Til sammenligning var der i 2019 på samme tid et overskud på kr.65.000.

Nyt fra:
Håndbold

o Havde meldt afbud, men oplyser i mail at der er indsamlet kr.31.250 fra Sydbank og kr.18.750 fra Løjt Fritidsråd, til den planlagte Beachbane.

Fodbold

o Leje af haltider indendørs drøftes.

o Mange nye medlemmer. Bruger dog meget tid på at få medlemmer/brugere til at betale kontingent. Det er træls at bruge så meget krudt på det, men økonomisk betaler det sig i sidste ende.

Gymnastik

o Har søgt midler ved Sydbank, og modtaget kr.10.000 til ny tumblingbane som allerede er købt og taget i brug.

o Pkt: Drøftelse af haltider.
Det nye tumblinghold har meget stor succes! Det er selvfølgeligt meget positivt, men der er FOR mange til ét hold, derfor ønskes der en drøftelse af ændrede haltider så holdet kan deles op. Dette drøftes. Gym og håndbold snakker sammen, da der muligvis her er tider i hallen der ikke benyttes, som gýmnastikafdelingen så kan benytte.

o Pkt: Tilbagemelding fra skole vedr. udleje af redskaber.
Punktet er udsat.

o Pkt: Mere plads til redskaber.
Punktet er udsat.

o Pkt. Trænergodtgørelse. Hvad er normen?
De enkelte afdelinger drifter så godt de kan i afdelingens interesse. Årlig, ej skattepligtig godtgørelse er ok uden Hovedbestyrelsens inddragelse. Et evt. skattepligtigt bijob som træner skal drøftes i Hovedbestyrelsen.
En evt. erstatning for betaling kunne være en træner-pakke med tøj og div.

o Pkt: Rettighed til klubmodul.
Punktet er udsat.

Badminton

o Der er godt gang i både børne- og voksenhold.

Tennis

o Har afholdt klubmesterskab. Det var en dejlig dag.

o Der er et ønske om i fremtiden at få lavet en padletennis-bane også. Der er allerede oprettet en arbejdsgruppe der kan arbejde på at få dette gjort til virkelighed.

o Der er lidt fremgang i medlemstallet, men ikke meget.

Volley

o De holder lige skruen i vandet med de nuværende medlemmer.

Løb

o Intet nyt

Nyt fra støtteforeningen

o Den 27. november 2021 afholdes der 50-års jubilæum for Hal 1. Afholdes i Hal 1 om eftermiddagen. Ønsker nogen fra afdelingerne at bidrage med et tiltag til dagen, så giv besked om dette til støtteforeningen.

o Den 29. december 2021 kl.19.00 afholdes der et hyggearrangement med bingo og kaffe.

Nyt fra anlægget

o Der er udsendt skema over kommende sæson’s arrangementer. Der er et ønske fra den samlede hovedbestyrelse om, at denne liste bør forsøges planlagt i foråret sammen med fastsættelse af øvrige haltider.

o Der mangler desværre penge for drikkevarer fra køleskabet i loungen. Marianne kigger på mindre indtægter der er uidentificerbare fra MobilePay, måske nogle af disse beløb er herfra.

Eventuelt

o Der skal laves ny billedvæg til bestyrelsens og afdelingernes billeder så besøgende i hallen kan se hvem vi er. Nicole sørger for at booke fotograf. Pris er ca. kr.200 pr. pers. Vi skal selv sørge for rammer.
Der er fotografering af alle ved næste HB-møde den 12.oktober 2021. Så ALLE bedes møde op denne dag.

o Ansøgning vedr. tilskud til materialer eller kurser skal Marianne i hænde inden oktober måned. Det skal omhandle materiale til alment brug for unge under 25 år.

o Åbenrå fritidsråd. Der er udsendt info til alle om arrangementet der foregår den 28. september 2021. Det er gratis at deltage.

o Der kan søges midler fra Aabenraa Kommunes anlægspulje (via fritidsrådet). Søg via Aabenraa Kommune’s hjemmeside. Der kan søges max. Kr.50.000. Det er til nye initiativer, ture osv.

o Fremtidige ønsker: Ny ”3. hal”, der indeholder springsal/motorikcenter og springgrav. Mogens Ravn og Gymnastikafd. Sætter sig sammen og arbejder på dette.

o Mulighed for tilpasning af haltider drøftes.
Det aftales at der til foråret/tidlig sommer afholdes et møde til planlægning af sæson/haltider og kommende arrangementer i weekenderne. Der er MØDEPLIGT for alle afdelinger!

o Initiativpuljen fra Løjt Lands fællesråd. Til anlæg. Søg inden årets udgang.

Næste møde

Den 12.oktober 2021, kl.19.00 i loungen.

Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt