Løjt Idrætsforening

afholder

generalforsamling

Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 19.00

i Løjthallernes mødelokale/loungen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens og udvalgenes beretninger

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

5. Valg

Næstformand: Bo Iversen

Kasserer: Marianne Olesen

1. suppleant: Niels Bo Michaelsen

2. suppleant: Carina Davidsen

Revisor: Rune Martinussen

Revisorsuppleant: Jørgen Kannerup

6. Eventuelt

/Bestyrelsen

Hold og priser

Børn350/Kvartal Unge450/Kvartal Senior450/Kvartal Pensionist350/Kvartal
Vis oversigt