Referat

Generalforsamling 14.03.2017

 

 

 

Antal fremmødte: 11 deltagere udover hovedbestyrelsen.

Dirigenten ser annoncering af generalforsamlingen lovligt varslet og er beslutningsdygtigt.

 

1.      Valg af dirigent: Erik Steen Boe udpeges af formanden.

2.      Æresmedlemmer: Der blev udnævnt 7 æresmedlemmer.

Erik Steen Boe, Henning Mikkelsen, Leif Christensen, Svend Olesen, Jørgen Kannerup, Jørgen Havelund og Frands Lund.

 

Stort tillykke og tak for mange års godt arbejde!

 

3.     Formandens og udvalgenes beretning.

Formanden kommer med sin beretning:

 

2016 har, igen, været et godt år med et ret stabilt medlemstal i alle afdelinger. De afviklede arrangementer har været succesfulde. Både i og udenfor hallen. Her en særlig tak til de frivillige som yder en stor indsats i forbindelse med stævner, Løjterlig Lørdag – også festen om aftenen, fodboldskole og efterårets store indendørsstævner i fodbold og håndbold. Jeres bidrag er fantastisk og uunværligt!

 

Vi har i år valgt at udnævne 7 æresmedlemmer der alle har ydet en ekstraordinær indsats over årene:

 

Erik Steen Boe

Henning Mikkelsen

Jørgen Havelund

Leif Christensen

Svend Olesen

Frands Lund

Jørgen Kannerup

 

Der skal lyde et stort tillykke og en stor tak for deres enorme indsats over årene.

Alle 7 står som fyrtårne for det frivillige arbejde i LIF.

 

2016 er, for mit vedkommende, primært brugt på at lære foreningen at kende, herunder særligt de enkelte afdelinger og deres metoder og medlemmer. Jeg har brugt meget tid i kulissen. Året er brugt på finde hoved og hale i organisationen: Hvem er hvem, hvor er hvem og hvad er hvem. Både internt i LIF men også i Aabenraa Kommune.

 

Jeg har brugt meget tid på Aabenraa Kommune. Både på officielle møder, men også i kulissen. Hele tilskudsmodellen har været forhandlet, vendt og drejet. Generelt har selve anlægget krævet en del tid. Tid der har været godt givet ud.

 

Husene foran hallen er solgt til Aabenraa Kommune og vil blive fjernet i løbet af foråret. Vi er endt i den rigtige kategori rent tilskudsmæssigt – en kategori hvor vi stadig har maksimal indflydelse som selvejende. Kommunen syntes at vi gør det godt, og samarbejdet er fortrinligt.

 

Tilgængelighed og åbenhed:

Ansættelse af en ny halinspektør har også fyldt meget. Vi har været, og er, igennem en proces hvor vi spørger os selv: Hvilken profil skal der til? Hvad skal fremtidens halinspektør kunne. Hvad forventer brugerne af en sådan? Er han en beskytter, plejer eller udvikler. Hvad kan vi som idrætsforening og største kunde forvente? Et godt samarbejde er uvurderligt og et godt samarbejde kræver indsats fra begge parter.

 

Som udgangspunkt har vi krav på en god og velfungerende hal og et velholdt anlæg. De sidste 2-3 er der sket mange forbedringer, og også i 2016 skete der store tiltag på bygningerne og anlægget.

 

Vi har fået nyt tag på omklædning og lounge. Vi har fået malet lister og skiftet lofter. Alt er blevet lysere.

Vi har fået renset dræn på Hønborgbanen.

Vi har fået anlagt en 3-boldsbane bag petanque-huset så forældre kan side beskyttet og nyde poderne.

 

Alt i alt vil vi fremadrettet opleve et anlæg med mere liv og mere lys.

 

Det er nemt at overse de mange forbedringer i jagten på mere, men Erik og Finn yder en stor indsats i det daglige – de kæmper dagligt mod total nedslidning med de få midler der har til rådighed, og jeg syntes de yder en stor indsats. Tak for det altid gode samarbejde til Erik og Finn.

 

Vi slår hul på sparegrisene

Det ser ud til at vi får et fitnesscenter til byen. Vi har lavet håndeslag med Local Fitness som ønsker at leje ca. 170 m2 af hallen – det nuværende mødelokale, depot og mødelokale. Vi inddrager gangen ned til hal 2 således at fremtidig færdsel til hal 2 går via hal 1.

 

I samråd med støtteforeningen (Lotto) har vi gjort kasserne op. Vi kan mønstre kr. 1,3 mio. samlet. Vi skal bruge de ca. 900.000, heraf ca. 300.000 på arealet mellem skolen og hallen. De sidste ca 600.000 går til ombygningen af fitness og gang, herunder også montering af glas til mellem hal 1 og fitness. De sidste 400.000 skal bruges som buffer.

 

STOR tak til støtteforeningen for at ville fitness og hele multicenter-tanken! Også stor tak for det gode samarbejde omkring opstilling. Forsøget med opstilling af idrætsforeningen og nedtagning af halpersonalet har været en stor succes.

 

I årene frem er det vigtigt at vi ser os som en samlet enhed. Hallen, Støtteforeningen og LIF hænger sammen. Uden den ene, ikke den anden. Jeg er meget glad for samarbejdet og syntes det fungere rigtig fint.

 

Der skal lyde stor tak til alle medlemmer, frivillige og hjælpere. Uden jeres hjælp, ingen LIF.

 

En særlig tak skal lyde til Hovedbestyrelsen og Anlægsbestyrelsen for det gode og konstruktive samarbejde.

 

Martin Brink

Formand

 

Spørgsmål: Hvordan ser økonomien ud i forhold til fitness samt binding?

Svar: Økonomien ser fornuftig ud, og fitness lejer sig ind. De er bundet for 5 år. Stopper samarbejdet efter de 5 år, er anlægget lyst og ventileret og kan bruges. Spørgsmål: De arealer/lokaler der skal afgives til fitness. Hvor vil man placere det?

Svar: Kontoret nedlægges. Bruges ikke alligevel. Møderummet rykkes til lounge, og depot kan omrokeres.

Spørgsmål: Tilhørsforholdet til fitness, er det internt eller eksternt?

Svar: Det er eksternt. Det er Local fitness der lejer sig ind. De ville gerne selv komme ind i tomt lokale og fylde op.

Spørgsmål: Det areal der bliver frigjort ved de 2 huse mod skolen. Der ses i planerne at det skal være et ”torv”. Er det det man nu går i gang med? Og så er Løjt IF medfinansieret? Svar: De to grunde er solgt til Aabenraa kommune. Vi vil gerne lave et ”multi”-torv. Kommunen fjerner husene og grundende står som græsareal. 5,6 mio. Er tildelt til forbedringer i Løjt ved os, Brugsen og forsamlingshuset.

Ikke flere spørgsmål til formandens beretning. Beretningen godkendes.

 

 

Udvalgets beretninger:

 

FODBOLD:

2016 har været et år, hvor vi har måttet sande, at ikke alle tiltag bringer gode ting med sig. Men lad os kigge på de gode ting først.

Vores medlemstal ligger på ca 300 aktive medlemmer, hvilket er et niveau, som vi har holdt de seneste par år. Der er tilgang og afgang jævnt fordelt over alle aldersgrupper.

Indendørs stævnet Hjem-Is cup blev endnu engang en succes. Vi havde begge haller fyldt en hel dag, hvor der var mange glade børn, både på og udenfor banen.

DBU fodboldskole var som de senere år udsolgt. Endnu engang lykkedes det Daniel og onkel Maler, sammen med et meget engageret træner team at skabe en fodbold uge med sjov, alvor og mange gode oplevelser. Både for børn og trænere. Det er en fornøjelse efterfølgende kun at få lutter positive kommentarer. Kampen torsdag aften imod oldboys blev som altid et tilløbsstykke, hvor Hjemis var vært for en is i halvlegen. Resultatet af kampen er ligegyldigt, men for oldboys blev det et vendepunkt, da man de seneste par år er blevet kørt over. Vi ser alle frem til en ny fodboldskole i 2017.

Endnu engang har mange hold henover kalenderåret hjemført mange gode resultater. De yngre årgange har været aktive med at hive pokaler hjem, hvor de ældre har fået stabiliseret sig i de rækker de har været repræsenteret de seneste par år. Oldboys var endnu engang tæt på at blive jysk mester, men kulde og et brændt straffespark gjorde at man endnu engang blev nummer 2.

Senior afdelingen har fået stabiliseret sig i serie 3 og 5, hvilket må siges at være godkendt. Der er et fantastisk sammenhold i senior afdelingen, som jeg håber holder ved mange år ud i fremtiden.

Fitness damer er et tiltag, som ser ud til at være kommet for at blive. Jeg vil gerne takke de involverede trænere, da de af egen kræft har fået dette op at køre. Jeg håber at der i 2017 er endnu flere som vil benytte sig af dette tilbud.

Dansk isolerings cup i november blev afholdt et par dage i november. Her så vi desværre konsekvensen af den forandring, der er ved at ske for indendørs fodbold. Ikke bare vores stævne, men mange andre stævner har mistet utroligt mange hold. Enkelte stævner i vores nærområde er sågar lukket. Vi vil i 2017 prøve at ændre på konceptet, da det økonomisk er et vigtigt aktivt for fodbold afdelingens økonomi. Manglende indtægter gør desværre at vi ikke får det overskud i fodbold afdelingen som vi havde forventet.  Jeg vil gerne endnu engang takke Dansk Isolering for den flotte opbakning.

2016 blev året hvor vi startede samarbejde  med Åbk omkring u14 piger, samt samarbejde med Rødekro for U16/17 drenge samt U16/18 piger. Dette projekt løber til sommeren 2017, men har ikke været uden problemer. U14 kører ok, men for de resterende hold har der været nogle udfordringer. Vi fortsætter indtil sommeren 2017, hvor vi vil evaluere projektet omkring sammenlægningerne. Jeg kan dog allerede nu godt røbe at der kommer ændringer.

SFS samarbejde er lidt af en udfordring. Det er en kompliceret størrelse, som kræver enorm meget tid som vi i bestyrelsen umiddelbart ikke har. Derfor har vi valgt at stille os på sidelinjen og fokusere på os selv, så vi kan skabe de rigtige rammer i en rigtig breddeklub. Dette kræver nye tiltag omkring de forhold som vi tilbyder vores medlemmer.

Ligesom alle andre fritids aktiviteter, så må man hele tiden forny sig. Da fodbold ændrer sig fra indendørs til at være en helårs sport udendørs, så er det tvingende nødvendigt at vi har de rigtige trænings muligheder året rundt. Derfor er vi i skrivende stund i gang med at se på om vi kan etablere en kunstgræsbane (1/2 bane) på anlægget. Dette projekt vil ultimo 2017 blive fremlagt på et møde for alle interesserede.

Til sidst vil jeg gerne takke alle i og omkring fodbold afdelingen for en god indsats og håber at endnu flere vil bidrage i 2017.

Vi ses derude

De bedste fodbold hilsener

 

Carsten Lund

 

Ingen spørgsmål. Beretningen godkendes.

 

HÅNDBOLD:

Vi har igen i 2016 haft et fantastisk håndbold år.

 

·         Stor og positiv udvikling i børne håndbolden, med rigtig mange børn i U6/U8

·         Fået Trille/Trolle op at stå igen, med en meget arrangeret Katrine på side linjen

·         Positiv udvikling i senior rækkerne med en kæmpe indsats af Benjamin og Hanne

·         Flot oprykning til serie 1 i Herre

·         Kåret til årets børne klub i JHF kreds 8, som er et stor skulder klap til alle de involverede i ungdom

·         Super klub tur til Agerskov Efterskole i gen, stor succes

·         Vores Julestævne i samarbejde med Super Brugsen, var igen en kæmpe succes, det giver stor og positiv respons rundt omkring, så det er dejligt og det har nået en størrelse hvor det ikke kan blive større.

·         Klubbuilding

 

Økonomi, vi har en rigtig sund økonomi, som i sig selv er flot – det er ikke nogen selvfølge.

Vi er derved også nød til at lave forskellige tiltag for at opretholde den standard vi gerne vil have i afdelingen.

Præmiespil , Julekalender, Hjælp til div. Arrangementer, samt den største post Julestævnet, alt dette giver os en samlet indtægt i nærheden af 110.000 kr. som er nødvendighed.

Vi kommer i år ud med resultat omkring de 15.000 i plus, som vi kan være end bekendt med.

Vi har i år også brugt penge opstregning af hal 2, da hallen ikke havde midlerne til dette.

Vi har fået 4 nye mini mål til Hal 2, som så flot er sponseret af Sydbank – stor tak.

 

Ellers er vores medlemsfremgang igen i vækst.

Der skal lyde en kæmpe og varm tak til alle træner, hjælper og andre frivillige med til knytning til Håndbold afdelingen, uden jeres kæmpe indsats var der ikke de tilbud vi har.

En stor tak til bestyrelsen for det altid gode samarbejde og super arrangement i ligger for dagen.

 

Ingen spørgsmål. Beretningen godkendes.

 

GYMNASTIK:

Så er der igen gået et år, og det er tid til et tilbageblik på året der er gået. Jeg vil lige gøre opmærksom på at når jeg I min beretning siger vi, så mener jeg alle omkring afdelingen. 

I Marts havde vi traditionen tro gymnastikopvisning. Her viste alle hold, hvor dygtige de var blevet i vinterens løb. Vi havde glæde af, som gæste hold, at se en flot opvisning fra de dygtige unge mennesker på Sundeved efterskole. Det var som sædvanligt en festlig og flot dag, og også en dag med et stort publikum. Det er rigtig dejligt at se de mange mennesker fra byen, som støtte op om gymnastikken i Løjt. Det giver en følelse af fællesskab og sammenhold og det er rigtig fedt.

Søndag d. 7. april holdt vi evaluering af sæsonen. Det foregik på genner hole, i pandekagehuset. Vi starte ud med pandekager og snak om løst og fast, og gik herefter videre til evaluering af den forgangne sæson samt en snak omkring sæsonen 16/17.

I løbet af foråret/sommeren arbejdede vi med at lave enkelte ændringer i holdstrukturen, komme med nye ideer til vores ” kvinde hold” og finde de sidste trænere til den nye sæson.

D. 14. august holdt vi planlægningsmøde med trænerne til den nye sæson og vi fik fordelt haltiderne, så vi kunne blive klar til sæsonstart. 

September = opstart af alle holdene. Også i år kom der rigtig mange gymnaster. Især en masse dejlige børn som får sig rørt, men også en stor andel af voksne.

Vi havde i år, efter ønske og i samarbejde med trænerne, fundet en anderledes struktur på springholdende. Det gjorde vi for at undgå at holdene blev for store og for at sikre en passende sværhedsgrad i træningen til gavn for både de øvede springere og til de som har brug for lidt mere hjælp.

Igen i år valgte vi efter successen i sidste sæson at opdele 0-1 klasse efter køn. Den opdeling er mange rigtig glade for, vi kunne dog godt ønske lidt flere drenge.

Vores 2. – 3. Klasses hold, kunne desværre ikke ”trække” børn nok til, så vi valgte at slå 2. klasse sammen med ved de yngre og 3.klasse op på vores kombinerede spring og rytmehold.

Her udover har vi lavet vores ” tons” hold om til styrke og leg. Med styrke og leg er der kommet et øget fokus på styrketræning af hele kroppen. Det hold har vi haft rigtig god opbakning til, så det tyder på, at det var det rigtige skridt at tage, i forhold til igen at få lidt flere voksne til at være aktive i vores afdeling. 21 deltagere er meldt på holdet mod 13 sidste år. 

Vi har som noget nyt i år, lavet et fitness gym. hold som er fra 6. Klasse og opefter. Her får man på tværs af alder rørt og moret sig, med både dans, styrke og gymnastik. Også en nyhed i år, var baby hiv og sving, som kørte frem til jul, med 24 mødre og babyer tilmeldt. Det var en stor succes. 

Herudover har vi også vort stavgangshold, som går fra hallen hver onsdag kl. 9:30.

I December blev der holdt julehygge på holdene. 

I 2016 søgte vi Sydbank fonden om at få 12.000 kr. i tilskud, til et mobilt spejl. Det var vi så heldige at få. Vi gav selv resten og har nu et meget flot spejl stående, som er til gavn og glæde for mange.

Nu nærmer vi os igen vores årlige opvisning, som i år finder sted d. 18. Marts i Løjt, men vi har også hold med til Åbenrå egnens forårsopvisning, som finder sted i weekenden 10. – 12. Marts. 

Sidste år havde vi i alt 259 medlemmer. I denne sæson har vi 242 medlemmer, så en lille nedgang.

Jeg vil gerne her på generalforsamlingen takke vore trænere og hjælpetrænere for den store indsats, de gør for, at det skal være sjovt at gå til gymnastik i Løjt. I skal vide, at uden jer, havde vi ingen gymnastikafdeling i Løjt.

Til slut vil jeg også takke, alle andre der bidrager til, at det er både muligt og sjovt at gå til gymnastik i Løjt Kirkeby.

Spørgsmål: Hvad endte det med vedr. floorball?
Svar: Floorball foregår nu i Genner udelukkende.
Beretningen godkendes.

 

BADMINTON:

Sæsonen 2016/2017 har medlemsmæssigt budt på en tilbagegang på 13 spillere.

11 (22) børne- og ungdomsspillere

10 (12) turneringsspillere

58 (58) motionsspillere

Børne- og ungdomsspillerne har i år alene haft glæden af Frank Lundsberg som træner, da Henrik Koch valgte at stoppe efter familieforøgelse. Vi søger fortsat efter en ny træner / hjælpetræner, som kan hjælpe og aflaste Frank. Spillerne har trænet som et stort hold med 2 timer træning om mandagen fra kl. 17 – 19. Desværre kunne vi ikke holde fast i fremgangen af ungdomsspillere fra året før.

Seniorspillerne har i år kun deltaget med 1 hold i turneringen. Holdet ligger, som sidste år, placeret i bunden af rækken.

Vi har efterhånden en del ledige baner til motionister. Det er specielt efter kl. 21, der er problemer med at få badmintonspillere i hallen.

Badminton kom ud med et overskud på kr. 16.310,35. Herfra skal trækkes vores andel af fællesudgifter kr. 8.499,56, så afdelingen slutter med et reelt overskud på kr. 7.810,79.

På den forrige generalforsamling var Steffen på valg – og modtog genvalg. Udvalget fortsatte også dette år som et udvalg uden formand, hvor Steffen deltager i HB møderne.

Fra efteråret 2015 blev der foretaget ændringer med hensyn til hjælpen til lottospillerne. Vi skulle nu blot stille med 6 personer til opstilling kl. 17.30, hvilket gjorde det meget nemmere at klare. Vi har oplevet god tilslutning ved vores opstillinger.

Fra udvalget skal lyde en kæmpestor tak til vores dygtige træner Frank for den store indsats.

                                                                                                 Badmintonudvalget

 

Ingen spørgsmål. Beretningen godkendes.

 

TENNIS:

Vi må i 2016 konstatere at medlemstallet igen er faldet, vi er nu nede på 47 medlemmer, hvoraf de 12 er under 18 år. Vi forsøgte ellers at mere gang i de unge mennesker i denne son. Vi havde DGI med ind over i skolens

Banner