Hovedbestyrelsesmøde d.9. oktober 2018


REFERAT

· Nyt fra formanden:

- Kulturnatten: Stor ros til indsatsen fra formanden.Martin er med i styregruppen til næste kulturnat. Det gav et overskud på kr.57.000.

- Der er igangsat projekt vedr. nye højtalere i hallen

- Projekt ’kunstgræsbane’ er startet op igen. Der søges om hel bane. Genbrug af lys. Der arbejdes på at blive udarbejdet et godt materiale til fondsøgning. Det er vigtigt at der signaleres udadtil, at ikke alle foreningens penge går KUN til dette projekt, men også andre spændende initiativer. Det er ligeledes vigtigt at kommunikere at en kunstgræsbane ikke KUN kan bruges til fodbold, men også til meget andet bl.a. motoriktræning med mindre børn.

- Det drøftes at det vil være gavnligt med 1 person der står for fonde og arbejdet hermed. Mogens starter op.

- Martin laver en beregningsmodel for financieringsmodel med gennemsigtighed.

· Nyt fra næstformanden:

- OK – Næste gang står håndbold for bemanding.

- Hoodie kommer i ny farve.

- Klubdragt: Ny dragt kommer til at koste kr.350,00. Marianne sender link ud til medlemmer via klubmodul.

- Kampsæt: Der er fundet 10 sponsorere + 2 målmandssponsorere. Idéen er at alle afdelinger har samme stil spillersæt. Pris bliver kr.100,00 for bluse og kr.50,00 for shorts.
Poul mangler kr.10.000 til financiering som han ønsker betalt af foreningen.
Alle 9 deltagende medlemmer stemmer for, og det er hermed vedtaget.

· Nyt fra kassereren: Kr. 189.000 i plus. Marianne har udsendt hele regnskabet.

· Nyt fra afdelingerne:

Fodbold:

- Nyt bestyrelsesmedlem.

- Pt. 275 medlemmer. Fremgang.

- Det går generelt rigtig godt for de fleste serier.

- Der efterlyses en årskalender for, hvilke arrangementer de forskellige afdelinger har hvor de kunne bruge hjælp til afholdelse og praktiske ting. Alle melder ind og sender mail til Louise, som laver et udkast til en årskalender når der er kommet indput fra afdelingerne. På denne måde kan vi hjælpe hinanden ved behov.

Håndbold:

- Ét medlem er trådt ud af bestyrelsen. Kasseren træder ud, og her har Lene Moshage trådt lidt til.

- Der er et ønske om nye ’overliggere’ til målene. Steffan/hallen vil arbejde på dette. Evt. med vægtreducering så de er lettere at håndtere.

Gymnastik:

- Sæsonen er godt i gang. Enkelte hold er nedlagt indtil jul grundet manglende deltagere på holdene.

- Har haft møde med DGI Senior afdeling (alder 59+). Der drøftes muligheden for en hel seniorafdeling i Løjt IF. Evt. en seniorafdeling med en ”arm” i hver afdeling, eller en særskilt seniorafdeling i hver afdeling. Dette vil også gavne muligheden for at få hjælp til f.eks. stævner og andet. De ældre vil rigtig gerne hjælpe med praktiske ting, og på den måde være en del af foreningen.

- Det nye tiltag med naturtræning/SMART-træning har en udfordring, da Aabenraa Kommune udbyder præcis det samme (’Bevæg dig for livet’) forløb bare gratis.

- Hele gymnastikudvalget på nær én er på valg ved næste generalforsamling i februar.

Badminton:

- Fremgang i medlemmer. Ny træner til ungdomsholdet.

Tennis:

- Klubmesterskabet var rigtig godt besøgt trods dårligt vejr.

Volley:

- Fremgang i medlemmer.

Løb:

- Der er efterhånden flere og flere til torsdagstræning. Pt 10-12 personer dukker op. Normalt er der kun omkring 3-4.

Støtteforeningen: Ingen fremmøde.

· Eventuelt:

· Næste møde: Julefrokost den 11. december 2018/ 12. februar 2019 kl.19.00

Banner