Hovedbestyrelsesmøde den 10. oktober 2017
Referat


Afbud: Carina(Gymnastik), Tina (Volley), Ole(Løb), Støtteforeningen

1. Nyt fra formanden

ü Afregning af hal-tider drøftes.

2. Nyt fra næstformanden

ü Klubdragt: Der er dags dato bestilt 750 dragter. Der bliver mulighed for at efterbestille for dem der ikke har fået bestilt i første omgang.. Formentligt allerede inden jul. Fornuftig økonomi ift. dragter med køb og stigende kontingent. Der afholdes stort arrangement vedr. udlevering af dragter. Det bliver den 27. oktober 2017 fra kl.17.00-20.00. Der bliver arrangeret leg og hygge i den ene hal og udlevering i den anden. Der arrangeres musik, gratis kaffe til de voksne og Brugsen sørger for salg af pølser og brød. Thomas Wulff sørger for fadøl og Martin Brink sørger for sodavand. Der arrangeres ligeledes droneflyvning i hallen der optager hele arrangementet. Det bliver et stort arrangement hvor vi gør os synlige i pressen, og promoverer os selv. Der bliver lavet sponsorbannere som tak for dragtsponsorat. 1 i hver hal og en enkelt udendørs.

ü OK-benzin: Ingen status om seneste fremmøde. Næste fremmøde er den 23. november 2017. Håndbold er primus motor denne dato.

3. Nyt fra kassereren

ü Budgettet siger kr.105.300,00 i plus. Det er ca. kr.80.000 mindre end sidste år samme tid, men der havde vi også haft flagkonkurrencen. Desuden mangler der stadigvæk lidt kontingentbetalinger fra bl.a. fodbold.

ü Dragtbetaling: Der er via Mobilepay gået penge ind til ca.500 dragter.

5. Nyt fra afdelingerne:

o Fodbold:

- Haltider er på plads.

- Stævnebudget er opbrugt ift. gratis tilmelding.

- Der har været meget regn og vand på de udendørs baner i efteråret. Dejligt at det har været muligt at bruge kunstgræsbanerne i Rødekro IF.

- Serie 2 damer rykker op til serie 1.

- Ny formand til Fodboldafdelingen søges allerede nu.

o Håndbold: Det går fint i håndboldafd. Intet særligt nyt.

o Gymnastik: Intet nyt (afbud).

o Badminton: Godt igang. Har ca. samme belægning som de plejer.

o Volley: Starter DGI-turnering med 1 åbent hold. Der er pt. 27 aktiv spillere i volley-afd. Mange har taget imod tilbud om køb af klubdragt.

o Løb: Første møde om næste løjtløb er i næste uge. Det lader til at FRØS gerne vil være hovedsponsor igen.

o Tennis: pt. 35 medlemmer. Havde en fin sæsonafslutning. Fremover skiftes de til at møde frem til HB-møde. Bordtennis er opstartet med ca.8 spillere. OK tilslutning med 8.

o Støtteforeningen: Lagkage og lotto på søndag den 15.oktober 2017.

6. Eventuelt

ü Intet

7. Næste møde: Tirsdag den 14. november 2017, kl.19.00

Banner