Hovedbestyrelsesmøde marts og april 2018
Referat


Afbud: Støtteforeningen

1. Nyt fra formanden

ü Det foreslås at vi fremadrettet afholder HB-møder i de lige mdr. Således at vi fremadrettet mødes i: Februar, april, juni, august, oktober, december. Stadigvæk den 2. tirsdag i mdr. som hidtil. Steffan og Mogens deltager hver gang i 2018. Herefter revurderes deres fremmøde.

ü Der har været møde i kulturnats udvalget. Det bliver et godt og stort arrangement. Hallens område bliver midtpunkt på dagen.

ü Flagsalg til kulturnat. Der kan samlet købes bundter af 10 flag. Der satses på at sælge ca.4000 stk.

2. Nyt fra næstformanden

ü OK-benzin: Næste fremmøde i Brugsen er den 13. april 2018.

ü Haltider: Tomme timer skal gerne udnyttes. Det ønskes at haltider findes tidligere på året. Steffan vil gerne have tiderne er klar allerede i juni.

3. Nyt fra kassereren

ü Budgettet ser positivt ud. kr.134.723 i plus i april 2018.

5. Nyt fra afdelingerne:

o Fodbold:

- Morten Bruun projekt. Håber på stort fremmøde den 17. april 2018.

- Håber på nye mål.

o Håndbold: God sæsonafslutning. Lidt nye medlemmer. HP deltager i HB-møderne fremadrettet i stedet for Jesper Poulsen.

o Gymnastik: God opvisning i marts. Der ønskes bluetooth til musik. Steffan arbejder på det. Naturfitness starter op efter sommerferien.

o Badminton: Idé om badminton om sommeren. Det er blevet vendt om prisen skal sænkes lidt i håbet om flere nye medlemmer.

o Volley: Sæson er godt afsluttet. Har mistet ca.5-6 spillere. pt er der 22 spillere. Volleynettet er slidt.

o Løb: Klargøring af store legedag/løjterlig lørdag. Festen om aftenen er afløst af grisespisen lige efter løbet er afsluttet. Der kommer gåruter til løjtløbet i år. Overskud fra dagen går til kunstgræsbanen.
Tanker om at afholde VM-transmission i hallen den 16/6 2018 ved første kamp. Der planlægges et familiearrangement med storskærm i hallen.

o Tennis: Fremover skiftes bestyrelsen til at deltage i HB-møderne.

o Støtteforeningen: Intet nyt.

6. Eventuelt

ü Intet

7. Næste møde: Tirsdag den 12. juni 2018, kl.19.00

Banner