Hovedbestyrelsesmøde d.14. august 2018


REFERAT

Afbud: Tennis (mødte ikke op), Løb

·  Nyt fra formanden:
- Drøftelse og planlægning af flagsalg til kulturnatten den 15. september 2018.
- Martin og Louise sørger for pakning af flag og goodie-bags.
- HP og Poul sørger for planlægning/koordinering af ruter og salg af flag.Vi håber på et salg af ca. 4.000 flag.
- LOTTO/Støtteforening. Der har været en god dialog omkring fremtiden for støtteforeningen. Alt fortsætter og fremover hjælper vi i afdelingerne med opstilling til lotto som vi plejer. Der benyttes samme årsaplan som sidste år.
- Det ville være fedt med nye kræfter i støtteforeningen som kunne være med til finde på flere arrangementer (der ellers ikke har med idrætsforeningen at gøre) udover lotto.

·  yt fra næstformanden:
-
STOR ros for opgradering af loungen!!
- OK, Planen kører og næste gang skal fodbold hjælpe den 15. september 2018
- Kontofordeling/kort til indkøb. Poul har drøftet muligheder med Sydbank. Det burde være muligt at finde en løsning der kan hjælpe med bedre overblik over kontoer/afdelinger.
- Drøftelse af haltider

· Nyt fra kassereren:
- Overskud på kr.8.640 (i 2017 på samme tidspunkt var overskudet på kr.31.964).
- INFO TIL ALLE, se og husk mail fra Marianne fra den 14. august 2018 vedr. ansøgning om materiale/kursustilskud inden den 30. september 2018 samt børneattester på trænere.

· Nyt fra afdelingerne:

Fodbold:
- Kampen med SønderjyskE gav et overskud på ca. kr.20.000-25.000. Det fornemmes at folk i byen syntes det var et rigtigt godt arrangement, og afdelingen syntes det var en stor succes.
- Morten Bruun arrangement gav et overskud på ca. kr. 15.000
- Fodboldskole afviklet i uge 27 med 91 deltagere. Afvikles igen i 2019. Dejlig uge for alle involverede.
- Har nogen en fri haltid (en hverdag) må der gerne meldes ind, så vil fodbold gerne have den til afvikling af Skills.
- Mulighed for bedre tænding af banelys så man ikke behøver indefor midt i træningen. Steffan undersøger.

Håndbold:
- Drøftelse af den nye dataforordning der trådte i kraft i maj 2018. Punktet drøftes. Erik Steen undersøger hvad vi skal melde ud (DGI?). Martin vil undersøge havd man gør i andre Idrætsforeninger.
- Der er etableret kortbane i Hal 1.
- Trænermøde onsdag den 15. august 2018. Tider for hold er på plads.
- Håndboldkaravane afholdes torsdag den 16. august 2018 for 1., 2. og 4. årgang + elever fra Genner.

Gymnastik:
- Opstart af sæson i uge 36 (38).
- Nye hold: 7. kl.-20 år, Floorball og Udetræning.
- Hold for ”Seenager” starter i foråret da en hel sæson var for meget.
- Sucessen med familiefræs gentages i foråret.

Badminton:
- Starter på sæson den 3. september 2018.
- Børnetræner stopper (desværre!), så der søges ny træner for unge i alderen ca.8-10 år. De spiller mandag kl.17-19.

Tennis:
- Vandingssystem er optimeret.
- Er der kommet nye medlemmer efter events i foråret?

Volley:
- Opstart den 3. september 2018.

Løb:

- Løjterlig lørdag er endnu ikke talt op, men har umiddelbart givet et overskud på ca. kr.50.000. Fodboldstævnet og mad om aftenen fungerede rigtig godt!

Støtteforeningen: Ingen fremmødte.

· Eventuelt:
-
Ønske om fremvisning af hallens/banernes ugeprogram på infoskærm så ”gæster” i hallen kan se hvad der foregår. Steffan undersøger.
- OBS på tilbud fra DGI.

· Næste møde: Tirsdag den 9. oktober 2018, Kl. 19.00

Banner