Støtteforeningen

Løjt IF´s støtteforening blev oprettet i 1972 som en støtte for foreningen i bestræbelserne på at holde gang i aktiviteterne.

Kontingentet blev herefter opkrævet via giro. I dag arbejder støtteforeningen primært med organisering af bankospil i vintermånederne.
 
Hver søndag kommer der mange for at spille banko i Løjt Hallen.
Banner