Hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2017
Referat


Ekstra punkt: Hans fra SPORTMASTER er med på mødet og kommer med lille oplæg vedr. fælles dragter til alle medlemmer af Løjt IF. Det besluttes at nedsætte et udvalg til at vælge dragter og budget. Høres til næste møde.

1. Nyt fra formanden:

- Nedrivning af de to huse ude foran er lige på trapperne.
- Fitness. Ombygning opstartes i sommerferien. Forventes færdig til den 1. oktober 2017.
- Der har været en rigtig god overdragelse af opgaver mellem Finn og Steffan.

2. Nyt fra næstformanden:

- OK Benzin ønsker at vi bidrager med flere besøg i Brugsen. Hver bestyrelse skal stå der én gang årligt. Tag gerne en tablet med til brugsen, så kan det tjekkes med det samme om dem der har et kort er opsat til at bidrage til Løjt IF. Det anbefales at man har synlige og ens trøjer på så man kan se at vi kommer fra Løjt IF. Poul sender datoer rundt pr. mail hvornår på året man har "vagt".

3. Nyt fra kasseren:

- Intet (Marianne har ferie)

4. Nyt fra afdelingerne:

o Fodbold:
- Går snart på sommerferie.
- På dame/senior holdet er der pt. 21 spillere.

- Seniortrænere er på plads til næste år. Lidt rokering på seniortrænersiden.

- Resultatmæssigt for sæsonen har det været lidt op og ned.

- Vedr. kunstgræsbane er der næste sponsormøde den 16/8 2017.

o Håndbold:

- Er godt i gang med den nye bestyrelse.

- Mangler lidt hjælpetrænere

- Udendørs håndbold blev ikke helt så stor en succes som håbet.

- Håndboldkaravane afholdes igen efter sommerferien.

o Gymnastik:

- Har haft en rigtig god sæson. Og næsten 50 har været tilmeldt til sommergymnastik.

- Der mangler massivt mange trænere til næste sæson, desværre. Der er mange børn tilmeldt på holdende og det har været dygtige trænere der har været i sæsonen, så der arbejdes på det til næste sæson også.

o Badminton:

- Holder sommerferie.

- Der er pt kun 2 medlemmer i bestyrelsen.

o Volley:

- Holder sommerferie.

o Løb:

- Løjterlig lørdag gik godt. Til festen var der dog kun 97 tilmeldte da fristen stoppede, så den blev udvidet. Det endte på ialt 125 tilmeldte samt yderligere 6 personer der betalte i døren om aftenen.

- Løbet gik rigtig fint med 550 løbere. Vejret var godt og pølsesalget gav overskud.

5. Eventuelt:

- Intet

6. Næste møde: Tirsdag den 8. august 2017, kl.19.00

Banner